Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

GRC reinigde al 5 miljoen ton vervuilde bodem in twintig jaar

Gerelateerde onderwerpen :

GRC reinigde al 5 miljoen ton vervuilde bodem in twintig jaar

GRC (Grond Recyclage Centrum) vierde onlangs zijn 20ste verjaardag. Als pioniersbedrijf in grondrecyclage staat GRC nog steeds aan de top voor bodemreiniging. Dankzij opeenvolgende investeringen en innovaties in de voorbije 20 jaar, wordt vandaag een ruim scala aan gecontamineerde materialen verwerkt.

Bodemsanerings­decreet

GRC werd opgericht nog vóór het Vlaamse bodemsaneringsdecreet van kracht was vanuit de overtuiging dat recycleren beter is dan storten. De onderneming is gegroeid vanuit een partnerschap tussen het Belgische bagger- en milieubedrijf DEME en de van oorsprong Nederlandse industriële dienstverlener Mourik, die vooral actief is in de petrochemie. In de beginjaren heeft ook de Vlaamse Milieuhouding geparticipeerd.

Door het toepassen van diverse technieken kan GRC bijna alle bodemverontreinigingen aan: van grond gecontamineerd met minerale olie (diesel en benzine), pak's, zware metalen, cyanides, asbest tot pcb's.

'Behalve verontreinigde grond kunnen we vandaag een nog ruimer scala verwerken van gecontamineerde materialen, zoals veegvuil, straalgrit, rioolkolkenslib, sorteerzeefzand of met asbest besmette grond', vertelt GRC-directeur Jan Zwaenepoel.

Verbeterde technieken

Dankzij verbeterde technieken wordt het restresidu dat uiteindelijk gestort wordt steeds kleiner. GRC heeft de voorbije 20 jaar ook voortdurend geïnvesteerd in o.m. een kademuur voor transport per schip, een efficiëntere waterzuivering en betere afzuigsystemen voor vluchtige stoffen die vrijkomen tijdens het reinigingsproces.

Met vestigingen in Kallo (foto), Brugge en Zolder is GRC regionaal verspreid om dichter bij de klanten te kunnen werken, wat tegelijk bespaart op transportkosten.

Nieuwe markten

'GRC gaat voort op de ingeslagen weg van voortdurende innovatie, het zoeken naar nieuwe markten, het blijven investeren en het ontwikkelen van nieuwe technieken. Hiermee willen we onze positie op de internationale markt versterken. Grond die vanuit het buitenland naar hier wordt gebracht, creëert werkgelegenheid in Vlaanderen. Die buitenlandse opdrachten zijn maar mogelijk als we in onze thuismarkt succesvol zijn', weet DEME-ceo Alain Bernard.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Meer artikels