Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

GRC reinigde al 5 miljoen ton vervuilde bodem in twintig jaar

Gerelateerde onderwerpen :

GRC reinigde al 5 miljoen ton vervuilde bodem in twintig jaar

GRC (Grond Recyclage Centrum) vierde onlangs zijn 20ste verjaardag. Als pioniersbedrijf in grondrecyclage staat GRC nog steeds aan de top voor bodemreiniging. Dankzij opeenvolgende investeringen en innovaties in de voorbije 20 jaar, wordt vandaag een ruim scala aan gecontamineerde materialen verwerkt.

Bodemsanerings­decreet

GRC werd opgericht nog vóór het Vlaamse bodemsaneringsdecreet van kracht was vanuit de overtuiging dat recycleren beter is dan storten. De onderneming is gegroeid vanuit een partnerschap tussen het Belgische bagger- en milieubedrijf DEME en de van oorsprong Nederlandse industriële dienstverlener Mourik, die vooral actief is in de petrochemie. In de beginjaren heeft ook de Vlaamse Milieuhouding geparticipeerd.

Door het toepassen van diverse technieken kan GRC bijna alle bodemverontreinigingen aan: van grond gecontamineerd met minerale olie (diesel en benzine), pak's, zware metalen, cyanides, asbest tot pcb's.

'Behalve verontreinigde grond kunnen we vandaag een nog ruimer scala verwerken van gecontamineerde materialen, zoals veegvuil, straalgrit, rioolkolkenslib, sorteerzeefzand of met asbest besmette grond', vertelt GRC-directeur Jan Zwaenepoel.

Verbeterde technieken

Dankzij verbeterde technieken wordt het restresidu dat uiteindelijk gestort wordt steeds kleiner. GRC heeft de voorbije 20 jaar ook voortdurend geïnvesteerd in o.m. een kademuur voor transport per schip, een efficiëntere waterzuivering en betere afzuigsystemen voor vluchtige stoffen die vrijkomen tijdens het reinigingsproces.

Met vestigingen in Kallo (foto), Brugge en Zolder is GRC regionaal verspreid om dichter bij de klanten te kunnen werken, wat tegelijk bespaart op transportkosten.

Nieuwe markten

'GRC gaat voort op de ingeslagen weg van voortdurende innovatie, het zoeken naar nieuwe markten, het blijven investeren en het ontwikkelen van nieuwe technieken. Hiermee willen we onze positie op de internationale markt versterken. Grond die vanuit het buitenland naar hier wordt gebracht, creëert werkgelegenheid in Vlaanderen. Die buitenlandse opdrachten zijn maar mogelijk als we in onze thuismarkt succesvol zijn', weet DEME-ceo Alain Bernard.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

Demir past milieuregels aan om minder werfwater te verspillen

Demir past milieuregels aan om minder werfwater te verspillen

Vlaanderen start sanering van Grote Laak

Vlaanderen start sanering van Grote Laak

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Meer artikels