Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Graven doe je met zorg!

Graven doe je met zorg!

Bij graafwerken moet een aannemer rekening houden met ondergrondse kabels en leidingen. Onzorgvuldig graven kan schade veroorzaken met grote gevolgen voor je eigen veiligheid en die van anderen. Wie onbezonnen tewerk gaat, kan heel wat hinder veroorzaken voor de omwonenden. Eandis stelde een eenvoudig stappenplan op.

Stap 1: voorbereiding

Goed begonnen is half gewonnen. Voorbereiding is een cruciale eerste stap die bovendien erg grondig moet gebeuren. Dit zijn enkele belangrijke elementen:

Vraag plannen aan!

Ga na waar leidingen en kabels in de grond zitten en om welke leidingen het gaat. Vooraf plans aanvragen is verplicht (decreet 14 maart 2008) om grondwerken te kunnen uitvoeren in het Vlaamse Gewest. Dat doe je via www.klip.be, het Vlaamse 'Kabel- en Leiding Informatie Portaal' (KLIP), of via www.klim-cicc.be, het ruimere Belgische 'Kabel en Leiding Informatie Meldpunt' (KLIM).

Overleg!

Via coördinatievergaderingen maken alle partijen afspraken. Ze leggen een timing vast en informeren iedereen. Tijdens de ontwerpfase van ondergrondse werken moet de impact op de nutsleidingen grondig worden onderzocht. Via testsleuven wordt de informatie op de plannen al een eerste keer getoetst aan de werkelijkheid. Indien nodig moeten kabels en leidingen worden verplaatst. Overleg al van bij de ontwerpfase met Eandis hoe dergelijke activiteiten het beste kunnen worden ingepland.

Vraag advies!

Bij grotere en complexe graaf- en grondwerken kunnen de technische diensten van Eandis advies geven hoe de werken op een veilige en gezonde manier kunnen verlopen.

Stap 2: aan de slag

Lokaliseer!

Voor je begint te graven, moet je de ondergrondse kabels en leidingen lokaliseren. Ga steeds na of de plannen overeenkomen met de realiteit. Blijf aandachtig. Bovengrondse referentiepunten zijn mogelijk verouderd: een aangepast tracé van de weg, nieuwe huisnummers, een andere straatnaam, een afgebroken gebouw' Hou rekening met alle referentiepunten, zoals cabines, controleputten of signalisatieborden.

Stel je vast dat de plannen niet overeenkomen met de werkelijkheid' Geef dat dan ook door aan Eandis, zodat de plannen kunnen worden aangepast.

Verifieer!

Graaf sonderingsgleuven om de ligging van mogelijk hinderende of kwetsbare leidingen en kabels te controleren, bv. op plaatsen waar ze elkaar kruisen. Zorg ervoor dat je voldoende sonderingen graaft, zodat je zeker bent van de exacte locatie van de kabels en leidingen. Die sonderingen moeten met spade en schop worden gegraven. Enkel de verharde toplaag, zoals een wegdek of voetpad, mag met een mechanisch handwerktuig worden verwijderd.

Hou rekening met leidingen die niet meer in gebruik zijn. Die zijn niet altijd aangeduid op de plannen en kunnen voor verwarring zorgen. Voer zeker nooit op eigen initiatief werkzaamheden uit aan deze leidingen. Het is ook verboden om leidingen te manipuleren of te verplaatsen zonder akkoord van de netbeheerder.

Contacteer Eandis voor advies over mogelijke verlaten leidingen of te verplaatsen leidingen en kabels die je werkzaamheden hinderen.

Blijf altijd aandachtig en voorzichtig!

Blijf aandachtig, zelfs al heb je reeds een jarenlange ervaring met ondergrondse graafwerken. Er bestaat altijd een risico op beschadiging van leidingen of kabels. Blijf de plannen voortdurend controleren en aftoetsen met de realiteit.

Stop!

Stop onmiddellijk als een buis of kabel wordt beschadigd tijdens de werken. Laat die eerst herstellen vooraleer je verder werkt. Beschadigingen die geen stroomonderbrekingen tot gevolg hebben, herstelt Eandis gratis.

Bel naar 078 35 35 00 bij beschadigingen aan een elektriciteitskabel of naar 0800 65 0 65 bij beschadigingen aan een gasleiding.

Alle beschadigingen moeten worden gemeld, hoe klein ze ook zijn en zelfs als ze op het eerste gezicht geen gevolgen hebben. Een lichte beschadiging, schram of breuk kan jaren later gevolgen hebben. Vaak moet de straat dan opnieuw worden opengebroken. Dat kost veel geld en veroorzaakt opnieuw hinder.

Stap 3: na de werken

Werk alles met zorg af!

Hou rekening met de mensen die eventueel nadien nog op dezelfde plek werken moeten uitvoeren. Respecteer de juiste dieptes en afstanden en plaats kabeldekstenen, straatpotten, deksels en merktekens voor liggings- en/of loopaanduiding van kabels en leidingen steeds correct terug.

Kabels en leidingen in zuiver zand!

Bij de opvulling van de sleuven moeten kabels en leidingen steeds in zuiver zand liggen. Ze mogen niet worden omringd door grond met steenbrokken, gestabiliseerd zand of mager beton, want dat kan verzakkingen en beschadigingen veroorzaken.

Registreer nieuwe kabels en leidingen!

Het is van belang dat na de uitvoering van de werken nieuwe kabels en leidingen op de plannen worden genoteerd. Dat gebeurt in overleg tussen de aannemer en Eandis. Zo help je mee aan het bijhouden van betrouwbare plans. En dat is ook in je eigen voordeel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen