Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Goedgekeurde MIP-projecten 2016

Gerelateerde onderwerpen :

Goedgekeurde MIP-projecten 2016

De vierde oproep in het kader van MIP 3.0 (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform) was een groot succes. In de eerste selectiefase gingen zeventien van de 43 ingediende projecten door naar de tweede fase. In deze fase slaagden veertien consortia erin om tijdig een volledig uitgewerkt dossier in te dienen. Hiervan kregen twaalf projecten een positief advies van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Met een beschikbaar budget van 2 miljoen voor deze oproep worden acht projecten effectief gesteund. Het gaat om vier valorisatieprojecten en vier coöperatief+-projecten die zich situeren in de domeinen duurzaam energie-, materialen- of waterbeheer. Bij deze acht projecten zijn vijf kennisinstellingen betrokken en 26 Vlaamse bedrijven, waarvan 18 kmo's. De goedgekeurde projecten zullen zich voorstellen op het Cleantechfestival dat plaatsvindt op 24 november in Tour & Taxis in Brussel.

Valorisatieprojecten

HEAT for President: Handleiding voor aansluiting van bestaande residentiële meergezinswoningen aan warmtenetwerken Partners: BeauVent, Ingenium, Ecompany Budget: 252.052 ' MIP-steun: 126.026 '

LoveBin: Multi-interactieve publieksafvalcontainer voor evenementenPartners: ID&T - Love Tomorrow, Total Waste Systems, Fosfor Budget: 294.279 ' MIP-steun: 143.208 '

MIRCO: MIxed Rigid plastics from COnstruction sites Partners: VAL-I-PAC, van Gansewinkel, Bouwmaterialen De Groote, BMB Van Den Broeck Budget: 298.315 ' MIP-steun: 149.158 '

SEACONOMY: Wegwerken van barrières voor lokale kweek, bioraffinage en vermarketing van zeewierproducten Partners: Sioen Industries, Agriton, Pures, Vlevico, Lambers-Seghers, POM West-Vlaanderen Budget: 251.448 ' MIP-steun: 125.724 ' Innovatiesteun van MIP levert 510 nieuwe jobs op.

Coöperatief+-projecten

OVERS©HOT - Optimaliseren Verontreinigd Sloop Hout Bedrijfspartners: Unilin, Gielen Recyclage, A&S Energie, Aclagro, van Gansewinkel Onderzoekspartners: UGent, WTCB Budget: 1.004.119 ' MIP-steun: 423.380 '

Sand2Sand - Hoogwaardige toepassingen voor gerecycleerde zanden in beton Bedrijfspartners: Oosterzeelse Breek- en Betoncentrale, De Brabandere Wegenbouw, Jacobs Beton, Sika Belgium Onderzoekspartners: WTCB, KU Leuven Budget: 423.576 ' MIP-steun: 246.622 '

VASH - Value Ash, classificering van vliegassen in waardevolle grondstofstromen Bedrijfspartners: Value Ash Technologies, IMA, Aswebo Onderzoekspartners: VITO, UAntwerpen Budget: 440.060 ' MIP-steun: 343.377 '

WaterVille - Een slim waternetwerk voor steden en gemeenten met studie op living lab DreamVille (Camping Tomorrowland) Bedrijfspartners: ID&T, Hydroko, Forwrd Onderzoekspartners: VITO Budget: 599.344 ' MIP-steun: 442.465 '

Impact

Na drie oproepen in het kader van MIP 3.0 werden in totaal 37 projecten positief beoordeeld. De budgettaire ruimte liet toe om 30 projecten effectief te starten. Die zullen naar schatting 510 jobs opleveren. Hierbij zijn 166 Vlaamse bedrijven, waarvan de helft kmo's, en twaalf kennisinstellingen betrokken. De bedrijven zijn afkomstig uit 32 verschillende economische sectoren. De 30 gestarte projecten zullen naar schatting 510 jobs opleveren.

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werd na een beslissing van de Vlaamse regering in 2005 gelanceerd als een competentiepool waarin de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) samenwerkten. Midden 2009 besliste de Vlaamse regering om MIP voort te zetten met als hoofdopdracht het 'vergroenen' van de economie.

Het MIP stimuleert bedrijven om te investeren in nieuwe producten, processen en diensten die de impact op het milieu verminderen. Hierbij wordt gemikt op het sluiten van materiaal- en proceskringlopen volgens de 'cradle-to-cradle' filosofie en op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor slimme energieopwekking. Het MIP ondersteunt de transitie naar een nieuwe economie waarin men de consumptie en economie kan loskoppelen van de ecologische impact op onze aarde. Het beheer van het MIP 3.0-programma is toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Het internationale vloerenbedrijf Interface, gespecialiseerd in CO2-neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, werd zopas onafhankelijk gecertificeerd als CO2-neutrale onderneming voor alle activiteiten, producten en de waardeketen[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer artikels