Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Goederentransport via waterwegen blijft groeien

De Scheepvaart nv stelt in zijn jaarverslag dat vorig jaar opnieuw een recordvolume aan containers werd vervoerd. 2014 zal tevens de geschiedenis ingaan als het jaar waarin hulde werd gebracht aan het 75-jarige Albertkanaal, een waterweg die sinds de aanleg is uitgegroeid tot een belangrijke economische slagader die vandaag tot één van de modernste van Europa mag worden gerekend. Prognoses wijzen op een uitgesproken groei van het goederentransport tot 70% tegen 2030.

'Bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn vereisten maar tegelijk ook grote uitdagingen waaraan het mobiliteitssysteem van de toekomst moet beantwoorden. Het uitgebreide netwerk van waterwegen is een troef die meer dan ooit dient ingezet te worden', vertelt Frieda Brepoels, voorzitter van nv De Scheepvaart.

Daarom investeert nv De Scheepvaart in het onderhoud en de uitbouw van een toekomstgerichte en innovatieve infrastructuur. De Vlaamse overheid zet meer dan ooit in op het stimuleren van de binnenvaart en op innovatie. Het verwerven van een vervoersaandeel in nieuwe niches is het bewijs dat binnenvaart voor meer staat dan vervoer van bulkgoed of containers.

'Dankzij de verhoging van de bruggen maken we het Albertkanaal toegankelijk voor schepen met vier containerlagen. Zo versterken we de binnenvaart in Vlaanderen als het positieve alternatief voor het wegtransport. Onze vennootschap gelooft in de kracht van de waterweg, in vooruitgang via innovatie, maar ook in de toekomst van bedrijven die voor vervoer te water kiezen', besluit ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Het coronavirus slaat momenteel weer wild om zich heen en de overheid heeft door capaciteitsproblemen de teststrategie bijgestuurd. Wie een risicocontact heeft gehad of terugkomt uit een rode zone, maar geen ziektesymptomen vertoont, wordt niet[…]

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter