Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Goederentransport via het water groeit fors: 2017 wordt topjaar

Gerelateerde onderwerpen :

,
Goederentransport via het water groeit fors: 2017 wordt topjaar

Wienerberger 12/11/2012 Inhuldiging Kaaimuur Rumst door minister president Kris Peeters

© Sourbron Fotografie +32 (0)495 30 15 02

Volgens de Vlaamse Waterweg nv wordt 2017 een topjaar voor de binnenvaart. In de eerste vier maanden van dit jaar nam het goederentransport via de binnenvaart toe met 7,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar werd al 23,9 miljoen ton goederen vervoerd via de waterwegen. Als deze trend zich doorzet, wordt 2017 een absoluut recordjaar voor de Vlaamse binnenvaart, zowel wat de tonnage als wat het aantal containers betreft.

Steeds meer ondernemers kiezen voor goederentransport via het water. In 2016 nam het containervervoer via het Vlaamse waterwegennetwerk voor het zevende jaar op rij toe. Die trend zet zich dus voort in de eerste vier maanden van dit jaar. De stijging is met 13,5% het grootst op de zogenaamde ABC-as (het Zeekanaal Brussel-Schelde en het Kanaal naar Charleroi). Op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een stijging met 9,5% genoteerd naar 13,3 miljoen ton.

Het gaat ook hard voor het containervervoer via onze waterwegen. Tot en met april dit jaar werden reeds 265.000 containers vervoerd over de watersnelwegen. Dat is 7,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat anno 2017 in vier maanden tijd bijna evenveel containers getransporteerd worden over het water als in het volledige jaar 2003. Vooral de Boven-Schelde (+ 19,9%), de Ringvaart rond Gent (+ 13,1%) als het Albertkanaal (+ 6,9%) zagen de eerste vier maanden van dit jaar opvallend meer containers passeren.

Er is bovendien nog heel wat ruimte voor groei. Terwijl de wegen dichtslibben, is op het water nog veel capaciteit. Vlaanderen heeft ruim 1.000 kilometer bevaarbare waterweg en 80% van al onze bedrijven ligt op maximum 10 km van zo’n waterweg. De Vlaamse regering en De Vlaamse Waterweg nv investeren miljarden euro’s in grotere sluizen, hogere bruggen, nieuwe verbindingen, modernisering, … “Je zou als ondernemer wel gek zijn om je blind te staren op de file aan de voordeur van je bedrijf terwijl er aan de achterdeur een blauwe boulevard van water zomaar open ligt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

“Onze ambitie is om het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport alsmaar te laten toenemen. Met de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi zullen we ook de komende jaren sterk investeren in de uitbouw van het waterwegennet. Zo willen wij ondernemers een nog sterker alternatief bieden”, besluit Chris Dan-ckaerts van De Vlaamse Waterweg nv.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van[…]

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Meer artikels