Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Goede start voor omgevingsvergunning, maar nog veel optimalisaties mogelijk

Goede start voor omgevingsvergunning, maar nog veel optimalisaties mogelijk

© uzkiland - stock.adobe.com

Het omgevingsloket is sinds 1 januari algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt, een samenvoeging van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) reageert opgelucht dat het de voorbije maand weinig opmerkingen heeft ontvangen van architecten met betrekking tot de performantie van het loket, in tegenstelling tot het loket van digitale bouwaanvraag (dba) gedurende piekperiodes in 2017. Architecten hebben wel veel suggesties om de praktische werking van het systeem te optimaliseren.

De omgevingsvergunning blijkt dus, mits werk gemaakt wordt van de nodige bijsturingen, goed uit de startblokken geschoten. NAV vraagt wel om een oplossing voor aanvragen die eind 2017 werden ingediend via het dba-loket en die nu omwille van kleine onvolledigheden onontvankelijk verklaard worden. Die aanvragen kunnen niet langer via het dba-loket behandeld worden, maar moeten helemaal opnieuw samengesteld en ingediend worden via het omgevingsloket. Dit heeft bovendien als bijkomend gevolg dat ze onder de regelgeving van 2018 vallen, die op een aantal punten strenger is geworden.

In januari zijn 3.720 dossiers ingediend met een piek met 307 dossiers op 31 januari. In de commissie Ruimtelijke Ordening kreeg Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege over de omgevingsvergunning een aantal vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Axel Ronse (N-VA), Lydia Peeters (tevens Open Vld-burgemeester in Dilsen-Stokkem) en Ingrid Pira (Groen). Volgens de vraagstellers situeren de problemen die hen gesignaleerd worden zich nu vooral ná het indienen van de aanvraag, die soms verkeerd terechtkomt of hiaten vertoont.

Tips

Bij NAV zijn met betrekking tot het omgevingsloket sinds begin dit jaar weinig klachten gemeld over de performantie van het loket. “Architecten bezorgen ons wel veel tips om de praktische werking van het systeem te optimaliseren. Zo wordt het telkens opnieuw moeten ingeven van de eigen persoonsgegevens bij de start van een dossier als zeer storend ervaren. Ook het aanpassen of verwijderen van de gegevens van de aanvrager en andere betrokken personen blijkt een penibel punt”, zegt directeur Kris Baetens.

Met betrekking tot het dba-loket, waar men bij de meeste gemeenten tot 31 december 2017 dossiers kon opladen, ontving NAV verschillende meldingen van dossiers die eind 2017 werden ingediend en die nu omwille van kleine onvolledigheden onontvankelijk verklaard worden. “Vaak betreft het kleine aanpassingen of aanvullingen die moeten gebeuren, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van het gabarit van de buur op een snede”, aldus Kris Baetens.

In de meeste gevallen stuurt de architect de aangevulde documenten gewoon na zodra men het bericht van onontvankelijkheid ontvangt. Maar toch krijgt men meestal de melding dat de dossiers niet meer kunnen bewerkt worden in het dba-loket en men ze opnieuw moet indienen via het Omgevingsloket.

“Dit heeft uiteraard grote consequenties wat timing en budget betreft, o.a. door de nieuwe epb-eisen die sinds 1 januari 2018 van kracht zijn. We hopen dat er voor dit type dossiers een pragmatische oplossing komt en dat men toestaat ze voort via het dba-loket af te handelen. Architecten hebben tijdens de start van de digitale loketten veel moeite gedaan om de groeipijnen te verbijten, hopelijk komt men er nu aan tegemoet”, aldus Baetens, die meegeeft dat NAV constructief wil meewerken aan verbeteringen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het[…]

30/11/2021 | NAV
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Meer artikels