Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Goede start voor Nederlandse bouw

De Nederlandse bouwsector is 2015 goed begonnen. In januari steeg de bouwproductie met 1,1% ten opzichte van december 2014. Hiermee zet de groei van 2014 door. Het vertrouwen van bouwondernemers zit ook al ruim een jaar in de lift.

De cijfers komen van het ING Economisch Bureau, dat verwacht dat de bouwproductie dit jaar met 3% groeit en in 2016 met 2,0%. Hiermee zal eind 2016 de krimp van 2013 (-4,8%) meer dan goedgemaakt zijn, maar ligt het volume nog steeds onder het niveau van 2010. Er blijft daardoor overcapaciteit bestaan, waardoor de winstgevendheid nog steeds onder druk staat.

Nederlandse bouwbedrijven met minder dan tien werknemers boekten reeds in het vierde kwartaal van vorig jaar een omzetrecord. Grote bouwbedrijven lieten in deze periode nog een omzetkrimp zien. Vooral de woningbouw profiteert van de aantrekkende woningmarkt. In de utiliteitsbouw is de groei nog beperkt.

Bouwmaterialen

De Nederlandse bouwmaterialenindustrie exporteert jaarlijks voor zowat 1,5 miljard ', dit is ongeveer een kwart van de totale productie. De binnenlandse omzet daalde in 2014 ten opzichte van 2010 met bijna 20%. Een toename van de export van iets meer dan 20% in dezelfde periode zorgde echter voor een compensatie van de binnenlandse omzetdaling.

Toeleveranciers van bouwmaterialen profiteerden duidelijk van de betere marktomstandigheden in de omringende landen. Zo lag het bouwvolume in Duitsland vorig jaar bijna 8% hoger ten opzichte van 2010. In België bleef de bouwproductie in dezelfde periode ongeveer gelijk. De export van bv. geprefabriceerde bouwwerken nam dan ook vooral toe naar Duitsland en in mindere mate naar België.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Voor deze editie[…]

07/07/2022 | Ontwerp
POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone