Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Goed onderhouden verwarmingsinstal-

Gerelateerde onderwerpen :

Goed onderhouden verwarmingsinstal-

latie vermindert kans op CO-intoxicatie

Op 8 september werden in Kortrijk nog 15 mensen onwel nadat de verwarmingsinstallatie na de zomer opnieuw in gebruik werd genomen. Installateurs van verwarmingsinstallaties roepen dan ook op om verwarmingsinstallaties tijdig te laten controleren om CO-vergiftiging te vermijden. Een degelijk onderhouden verwarmingsinstallatie, warmwaterinstallatie en schouw en een correct geplaatste installatie verminderen immers sterk de kans op koolmonoxidevergiftiging.  Bovendien is het jaarlijkse onderhoud van stookolie-, kolen- of houtkachels verplicht, net als het tweejaarlijkse onderhoud voor gasinstallaties.

Koolstofmonoxide is een kleurloos en reukloos gas dat ontstaat bij een slechte afvoer van verbrandingsgassen en een gebrek aan goede verluchting.  Jaarlijks vallen hierdoor heel wat gewonden en zelfs doden. Uit cijfers van het Antigifcentrum blijkt dat koolstofmonoxidevergiftiging in 2014 22 dodelijke slachtoffers maakte. Een goed onderhoud van de installatie kan heel wat leed besparen. Daarom raden vakmensen aan om tijdig een onderhoudsbeurt te voorzien. Dit is trouwens een wettelijke verplichting voor alle centrale verwarmingsinstallaties op gas, mazout of vaste brandstof.

Bij een controle zal de installateur het wettelijk verplichte onderhoud en nazicht uitvoeren en nagaan of de installatie veilig kan werken; verwarmingsinstallaties zijn meestal uitgerust met een beveiligingssysteem, dat best regelmatig wordt nagekeken door een deskundige. Hij zal ook controleren of er voldoende toevoer is van verse lucht. Vaak worden verluchtingsopeningen of -roosters om allerlei redenen door bewoners afgedekt, maar dit belemmert een veilige werking van het verwarmingstoestel. Bij nazicht en onderhoud zal de installateur inspecteren of er voldoende en goed werkende verluchtingsopeningen aanwezig zijn. 

Hij zal ook nagaan of er geen andere obstakels zijn en ervoor zorgen dat de afvoersystemen correct vrijgemaakt worden van deze obstakels. Wanneer er geen nood is aan verwarming bouwen vogels en andere kleine dieren immers graag een nest in schouwen en rookgasafvoersystemen. Bij de herstart van de verwarmingsinstallaties veroorzaakt dit een verstopping met mogelijk ernstige gevolgen.

'Een goed, tijdig en grondig onderhoud van de installatie door een vakman is heel erg belangrijk. Ook gebruikers kunnen echter heel wat voorzorgsmaatregelen nemen', verklaart Dirk Van De Wynckel, secretaris van Bouwunie Technieken. 

CO-melder

Gebruikers werken wel best nooit zelf aan een verwarmingsinstallatie, maar maken een afspraak met een vakman die opleidingen heeft gevolgd om met kennis van zaken een verwarmingsinstallatie te onderhouden, te herstellen en te controleren of ze veilig is. Ze plaatsen ook liefst een koolstofmonoxidemelder in de ruimte waar hun verwarmingstoestel staat, want die kan levens redden.

Daarnaast moeten ze bijzonder aandachtig zijn als ze een 'open toestel A' hebben, een verwarmingstoestel waar geen rookgasafvoer of schouw aan verbonden is en dat een groot gevaar inhoudt voor CO-intoxicatie; dergelijke toestellen mogen nooit gebruikt worden in de badkamer. Ze moeten ook alert zijn als ze beschikken over een 'halfopen toestel B', waar de verse lucht uit de plaats van opstelling wordt gehaald en verbrande gassen afgevoerd worden via een rookgasafvoerkanaal of schouw. Hierbij kunnen de rookgassen om allerlei redenen terugslaan in de kamer. 

Eerder onderzoek van Bouwunie bij haar leden-installateurs toonde aan dat heel wat klanten niet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichting om de installatie te laten nakijken. Installateurs merkten ook op dat heel wat klanten het onderhoud uitstellen. Wanneer ze jaarlijks of tweejaarlijks contact opnemen met hun klanten om hen te herinneren aan het verplichte onderhoud en om een afspraak te maken, hoorden ze erg vaak dat klanten het onderhoud willen uitstellen. Nochtans is een goed onderhouden installatie veilig en garandeert ze tevens een hoger rendement, wat zorgt voor een daling van het verbruik en dus ook de energiefactuur. Klanten denken ten onrechte dat ze geld uitsparen door het onderhoud niet te laten uitvoeren, want dit onderhoud zorgt er net voor dat de installatie beter werkt en ook langer meegaat. 'De wettelijke verplichting is duidelijk niet goed ingeburgerd. Bouwunie blijft bij de overheid dan ook pleiten voor een sensibiliseringcampagne om consumenten ertoe aan te sporen om te voldoen aan hun onderhoudsverplichting van alle verwarmingstoestellen, klein of groot en individueel of centraal', benadrukt Dirk Van De Wynckel.

Wie werkzaamheden laat uitvoeren om de risico's op CO-intoxicatie in zijn of haar woning te bannen, kan de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen via https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning. Als aan de voorwaarden voldaan is, bedraagt deze premie 250 ' voor de plaatsing van maximum drie waterverwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte of het vervangen van een centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite.  Er bestaat ook een premie van 500 ' voor het (ver)bouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal en één van 1.000 ' voor de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming.  Heel wat lokale besturen bieden een aanvullende verbeteringspremie aan (meer info hierover op www.premiezoeker.be). Wie een onderhoudsbeurt wil laten uitvoeren, vindt een installateur op www.vinduwaannemer.be.  

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Buitenwerkers hebben drie keer meer kans op huidkanker

Buitenwerkers hebben drie keer meer kans op huidkanker

Wie buiten werkt, loopt een hoger risico op huidkanker. In Duitsland is het zelfs beroepsziekte nummer één in de bouw. Een record aan zonne-uren in 2020, covid-regels die buitenarbeid aanmoedigden en een daling van het aantal[…]

12/06/2021 | Confederatie Bouw
Wegenbouwers vragen snelle invoering mobiele trajectcontroles

Wegenbouwers vragen snelle invoering mobiele trajectcontroles

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Meer artikels