Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gezocht: Strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gezocht: Strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon

De stad Borgloon verwierf recent het beschermde Brigittijnenklooster, gelegen aan de straat Nieuwland. De stad wil de volledige site ‘Klooster Nieuwland’ uitbouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek en nam daarvoor al een aantal beleidsbeslissingen. Naast de bibliotheek en de administratieve diensten voor jeugd en gezin, zal hier ook een kindercampus met academie en buitenschoolse kinderopvang worden opgetrokken. 

Wanneer een deel van de stedelijke administratie vanuit de kern naar Nieuwland verhuist, moet de toekomst van de site Kanunnikenhuis in het stadscentrum worden herbekeken. Wellicht komt deze dan in aanmerking voor financiële valorisatie. Daarom wil het stadsbestuur een ontwerpend onderzoek dat moet leiden tot een voorkeurscenario voor de verdere ruimtelijke herbestemming van de kloostersite. 
 
De opmaak van een ontwikkelingsvisie voor deze site kan de stad inzicht verschaffen in de preferentiële organisatie en locatie van de eigen dienstverlening. Daarnaast verwacht het stadsbestuur een advies over mogelijke financiële hefbomen die nieuwbouw of renovatie op de kloostersite mogelijk zouden kunnen maken. In het bijzonder wordt gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site Kanunnikenhuis.
 
Het ontwerpteam dient dus niet alleen aandacht te hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering en timing, inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridische kader, de projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden en richtlijnen voor kwaliteitsbewaking…
 
De stad ziet de herbestemming van de kloostersite tevens als een kans om de levendigheid en de woonkwaliteit in de kern te verhogen, en de culturele identiteit van Loon in de verf te zetten. De ruimtelijke ontwikkelingsvisie die uit deze opdracht voortkomt, wil de stad dan ook omzetten in concrete projecten en beleidsmatige ingrepen die kunnen bijdragen tot een aangename leefomgeving.
 
Hoe kunnen vernieuwende woonvormen of typologieën samengaan met het pittoreske karakter van de kern en met ruimte voor lokale handel? Hoe wordt gestreefd naar voldoende differentiatie en hoe worden de publieke ruimte en de mobiliteitsstructuur hierop afgestemd? zijn slechts enkele vragen waarop een antwoord wordt gezocht. 
 
De opdrachtgever gaat voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, herbestemming van erfgoed en projectorganisatie. Daarnaast verwacht de stad advies over de economische meerwaarde die de voorgestelde herbestemmingsscenario’s kunnen opleveren. Tijdens de opmaak van het visiedocument zal ook een participatiemoment voorzien worden waarbij verwacht wordt dat het ontwerpteam met de  bewoners en gebruikers in dialoog gaat.
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 27 september om 12 uur via het formulier op vlaamsbouwmeester.be. Op 11 oktober wordt een toelichting van de opdracht gegeven aan de geselecteerde ontwerpers.  Vijf teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 23 oktober. De presentatie van de offertes is voorzien op 25 oktober vanaf 9.30 uur. De opmaak van de ontwikkelingsvisie is voorzien tegen eind januari 2020. Deze oproep aan geïnteresseerden verloopt via het Team Vlaams Bouwmeester.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Batibouw reikt Belgian Building Awards uit

Batibouw reikt Belgian Building Awards uit

Studio Jan Vermeulen, Tom Thys architecten, a2o, aac architecture, Laura Muyldermans en RE-ST zijn op 24 mei op BATIBOUW uitgeroepen tot winnaars van de Belgian Building Awards 2022. De awards belonen opmerkelijke realisaties van architecten en[…]

25/05/2022 | BatibouwOndernemingen
Belgische zelfstandigen kloppen meeste uren in Europa

Belgische zelfstandigen kloppen meeste uren in Europa

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

Meer artikels