Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gewestelijk akkoord klimaatdoelstellingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

De Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Energie en Klimaat hebben een akkoord bereikt over de zogenaamde ?burden sharing?. Als een gewest de doelstellingen voor energie en klimaat tegen 2020 niet zou halen, kan het een overschot van een ander gewest opkopen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, Vlaams minister van Klimaat Joke Schauvliege, Waals minister van Energie Paul Furlan en de Brusselse minister van Energie Céline Fremault hebben de tarieven voor die solidariteit vastgelegd. Het akkoord werd voorgelegd aan federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem.

De tarieven voor hernieuwbare energie zullen gebaseerd zijn op de gemiddelde prijs van onshore windenergie in Vlaanderen en Wallonië op het moment van de aankoop. Voor de eerste schijf van 750 GWh die gekocht wordts is er een vermindering van 25%. Voor de schijf van 751 tot 1.500 GWh bedraagt de vermindering 20%. Voor de schijf van 1.501 tot 3.000 GWh wordt dat 15%. Voor de schijf van 3.001 tot 3.500 GWh geldt 10% en voor de schijf vanaf 3.501 GWh ten slotte is er een vermindering van 5%.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Lokale besturen krijgen meer geld

Lokale besturen krijgen meer geld

De Vlaamse regering houdt niet alleen vast aan de groei van het Gemeentefonds met 3,5% per jaar, het nieuwe regeerakkoord voorziet ook in extra middelen voor de pensioenen en voor de financiering van open ruimte. Volgens de Vereniging van[…]

Vlaamse ministers leggen eed af

Vlaamse ministers leggen eed af

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Meer artikels