Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gevarieerde materiaalkeuze kleurt gevels van inbreidingsproject

Gevarieerde materiaalkeuze kleurt gevels van inbreidingsproject

Recent legde Dakwerken Peters Leon de laatste hand aan een inbreidingsproject in het centrum van Dilsen-Stokkem. Een project dat perfect past in het streven van de stad naar een grotere bebouwingsdichtheid. Niet enkel de positionering van het gebouw in het straatbeeld, ook de keuze van de gevelbekledingsmaterialen, en vooral de manier waarop ze werden aangebracht, geven het project een bijzonder cachet.

De bouwheer wou in eerste instantie advies inwinnen over de woning langs de Europalaan in Dilsen-Stokkem die hij wou laten verbouwen tot een opbrengsteigendom. Bij nazicht en opmeting bleek deze echter onverbouwbaar, onder meer omadt de woning 'los' tegen de eigendom aan de linkerzijde bleek aangebouwd te zijn. Er werd bijgevolg beslist de woning te slopen en een nieuwbouwproject te realiseren.

Inbreidingsproject

Het perceel langs de Europalaan is relatief klein (3a73ca) en heeft een breedte van ongeveer 9 m. 'Omdat de stad streeft naar een grotere bebouwingsdichtheid werd ons voorstel om een inbreidingsproject te realiseren - twee (verhuur)appartementen, met een zijdelingse doorrit - positief onthaald. Inzake stedenbouwkundige voorschriften geldt er in Dilsen-Stokkem een verordening die een minimumoppervlakte van 84 m² per appartement en een buitenruimte van minimum 10 m² oplegt. Wat de bouwhoogte betreft, moet worden voorzien in twee bouwlagen en een hellend dak (met de mogelijkheid om daar slaapkamers te voorzien). Voorts moet er ook perceelsgebonden parkeergelegenheid voorhanden zijn. Er werd ingegaan op de vraag van de stad om ook de blinde gevel aan de rechterperceelsgrens af te werken. In samenspraak met de bouwheer en het gemeentebestuur werd uiteindelijk beslist om drie appartementen te voorzien', aldus architect Jeroen Zanders uit Dilsen-Stokkem.

Andere bouwlijn, verschillend dakprofiel

De bouwheer kon zich vinden in de voorkeur voor hedendaagse esthetiek en in de functionalistische visie van de architect. 'Ik laat niet graag een vierkante meter verloren gaan, en elke frivoliteit moet zijn nut hebben', aldus Jeroen Zanders. 'De concrete invulling van het project werd vooral bepaald door de stedenbouwkundige situatie. De uitdaging bestond erin om op een beperkte oppervlakte een gebouw te ontwerpen dat - zowel naar de aan de linkerzijde als aan de rechterzijde aanpalende eigendommen - een andere bouwlijn en een verschillend dakprofiel heeft. Het gebouw bestaat uit de combinatie van twee volumes die elk aansluiten op een belendende wachtgevel. Gelijkvloers is er één appartement met een langsliggende doorrit, om parkeergelegenheid te voorzien op eigen terrein. Via de doorrit bereikt men de centrale inkomhal. Op de verdieping is er één appartement aan de voorzijde en één aan de achterzijde, elk met een eigen terrasruimte en slaapruimtes onder het hellend dak', aldus de architect. Het gebouw is niet onderkelderd.

Ontwerpen: altijd een puzzel

Er werd een vrij uitgebreid programma op een relatief compact perceel gerealiseerd. De drie appartementen hebben elk hetzelfde programma inzake aantal slaapkamers, leefruimte, bergruimte, enz. Elk appartement heeft een eigen buitenruimte, rechtstreeks toegankelijk vanuit de leefruimte. Ook al zijn ze inzake vorm totaal verschillend, toch blijkt er wat betreft de netto bewoonbare oppervlakte geen 4 m² verschil te zijn tussen het kleinste en het grootste appartement. Achteraan het perceel zijn er drie carports voor de bewoners.

Isolatie

Het gebouw werd zeer zorgvuldig geïsoleerd. De isolatiekern, geschetst in grote lijnen: voor het hellend dak 20 cm glaswol, voor de vloer volle grond 10 cm gespoten pur. Wat de buitenmuren betreft, gaat het voor de gevelsteen om 10 cm pir-plaat en voor de gevelbekleding om 13 cm eps-plaat. Het platte dak werd geïsoleerd met 12 cm pur-plaat. Wat het buitenschrijnwerk (aluminium profielen) betreft, heeft de beglazing een U-waarde van 1,0. De dakoversteek is voorzien van 10 cm eps-plaat aan de onderkant van de welfsels. Op de welfsels zelf werd 6 cm pur gespoten. De Velux-ramen - een kleine oppervlakte in het geheel - zijn GGU-SK06.

Gevarieerde gevelmaterialen

Wat de gevelafwerking betreft, werd voor de straatzijde gekozen voor Rockpanel Ebony Slate Wood en voor de achterzijde voor Alterna-leien 60/30 (loodkleur) van Eternit, in halfsteensverband gelegd. Een combinatie van verschillende materialen die variatie brengt in de gevels. Bijkomend argument in dit geval was het gebruiken van een passend gevelbekledingsmateriaal aan enerzijds het overstekende terras aan de voorzijde en de buitenmuur boven de doorrit, en anderzijds de achtergevel en de zijgevel.

Dit project was maatwerk van a tot z.

“Op bepaalde plaatsen wou de architect gewicht uitsparen om de constructie structureel niet nog complexer te maken. Ook dit speelde mee in de keuze van de gevelmaterialen. Voorts had de bouwheer bedenkingen bij de kleurverschillen en de patina van natuurlijke gevelbekleding, waardoor de keuze voor Rockpanel Wood hem een meer geschikte oplossing leek', aldus Leon Peters, zaakvoerder van Dakwerken Peters Leon uit Maaseik (zie ook kader).

Dakuitbouw

'Aan de rechterkant van de voorgevel had de architect een houtskeletstructuur voorzien die op de eerste verdieping over een (padouk) terras heen werd gebouwd, en een soort dakuitbouw vormt. Waar Rockpanel Wood-platen in de meeste gevallen in de originele afmetingen - 305 op 120 cm - worden geplaatst, werd hier voor een meer verfijnde afwerking geopteerd. Met het oog op het esthetisch effect werden de platen verzaagd op 20 cm, en vervolgens onzichtbaar bevestigd via verlijming, om een meer natuurlijke look te bekomen. Ook de oversteken, uitgevoerd in Rockpanel 7039, werden verlijmd. Dit project was maatwerk van a tot z. De Rockpanel Wood contrasteert ook mooi met de donkerkleurige gevelstenen', aldus Leon Peters.

Horizontaliteit versterkt

Wat de gevelkleur betreft ging de voorkeur van de bouwheer naar grijstinten. Aan de achterzijde is de keuze voor de Alterna-leien van Eternit, en niet voor Rockpanel Wood ingegeven door economische motieven. Tegelijkertijd geven de leien het dakoppervlak een wat opvallender cachet. Wat formaat en belijning betreft ontstaat er een mooie symbiose tussen de twee materialen. Aan de voorzijde van het gebouw koos de bouwheer voor de Dominopan van Eternit: een vrij minimalistische kleidakpan met vlak profiel. Deze strakke pan stemde het best overeen met de visie van de bouwheer op moderne architectuur. Een pluspunt is ook dat deze pan door zijn belijning de horizontaliteit in de gevelbekleding versterkt.

Opleiding: prioriteit nummer één

Voor de kmo van Leon Peters was dit een totaalproject, waar heel wat specialismen van zijn bedrijf (dakwerken, timmerwerken, isolatie, gevelbekleding) aan bod kwamen. Peters is een geëngageerde ondernemer. In 2006 werd binnen Bouwunie Limburg de afdeling Dakwerkers opgericht, waarvan hij zes jaar voorzitter was.

'Toen werd mij gevraagd of ik ondervoorzitter van Bouwunie Limburg wou worden. Zes maand later werd ik zelfs - vrij jong, naar mijn persoonlijke mening - voorzitter, omdat de toenmalige voorzitter zijn functie niet met een politiek mandaat kon combineren. Ik wil in de eerste plaats de noden van de leden detecteren. De nood aan voldoende goed geschoold personeel blijft onze prioriteit nummer één. Zelf zetel ik in de jury voor de opleiding Dakdekker in het Harlindis en Relindis Technisch Instituut Sint-Jansberg in Maaseik - waarvan ik zelf oud-leerling ben. Maar ook initiatieven zoals werkplekleren (VDAB) zijn uiteraard zeer belangrijk. Hierdoor krijgen jongeren meer voeling met het bedrijfsleven. Ook in mijn bedrijf wil ik die band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verstevigen, en werd inmiddels een opleidingscentrum uitgebouwd. In het kader van een project werkplek­leren werden onlangs acht leerlingen van voormeld Technisch Instituut - zowel theoretisch als praktijkgericht - begeleid bij het plaatsen van twee carports op een lokale bouwplaats. Ook in het Technisch Instituut Sint-Michiel Bree wordt straks een soortgelijk project gestart. Recent organiseerde ik een treffen waarop een 70-tal leerlingen die een opleiding dakdekker volgen in diverse scholen, gericht konden kennis maken met een zestal fabrikanten uit de niche.' ' PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde