Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gentse Parkbosbruggen lopen vertraging op

Gentse Parkbosbruggen lopen vertraging op

Twee nieuwe fietsbruggen over de Ringvaart/R4 en de E40 moeten het Parkbos met het centrum van Gent verbinden. Eind augustus 2014 diende de stad Gent een stedenbouwkundige aanvraag in voor beide fietsbruggen, de omgevingsaanleg en een deel van het fietspad Oude Spoorwegbedding (tussen Rijvisschestraat en E40). Na onderzoek is gebleken dat de spiraalhelling een 15-tal meter weg van de autosnelweg moet verschuiven. Na overleg heeft Ruimte Vlaanderen besloten om dit deel uit de vergunning te sluiten. Voor de spiraalhelling en de bijhorende brug wordt een nieuwe procedure gestart. De gedeeltelijke herneming van de procedure tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning brengt een vertraging van enkele maanden met zich. De ambitie is om in het voorjaar van 2016 te kunnen starten met de bouw van de fietsbruggen. De bouwkosten werden vorig jaar geraamd op 4,2 miljoen ' (zie Bouwkroniek van 5 september 2014, blz. 27-28).

De fietsbruggen liggen op de as van de oude spoorwegverbinding die vroeger de stations De Pinte en Gent Zuid met elkaar verbond. Deze as wordt ingericht als fiets- en wandelas. In het najaar startte de Vlaamse Landmaatschappij met de aanleg van het fietspad Oude Spoorwegbedding.

Grachten

In het nieuwe ontwerp komt de spiraalhelling een 15-tal meter verder weg van de autosnelweg. Deze technische aanpassing wijzigt ook de omgevingsaanleg rond de spiraalhelling. Er zal meer inname zijn van een privaat perceel in de Leebeekstraat en de opritten naar twee huizen zullen enkele meters verder langs de spiraalhelling lopen.

Doordat de brug verder van de autosnelweg komt te liggen, krijgen deze woningen een ruimere oprit met een grotere draaicirkel voor voertuigen. Door het verschuiven van de spiraalhelling zal een kleinere oppervlakte aan grachten gedempt moeten worden. Het bufferende vermogen van de grachten langs de E40 wordt zo vergroot ten opzichte van de originele plannen. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Innovaties in digitalisatie, robotisering en ergonomie verhogen productiviteit"

"Innovaties in digitalisatie, robotisering en ergonomie verhogen productiviteit"

“In vergelijking met andere sectoren hinkt de productiviteit in de bouwsector al jaren achterop. De druk op de marges en een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten zijn in onze sector al een realiteit en maken het steeds moeilijker om[…]

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Renson Outdoor start productie in nieuwe fabriek

Renson Outdoor start productie in nieuwe fabriek

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"