Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gents OCMW renoveert 10 woningen aan Dampoort

Gents OCMW renoveert 10 woningen aan Dampoort

Niet iedereen die een woning bezit, zit er warmpjes bij. Sommige Gentse gezinnen kopen een kwalitatief minderwaardige woning omdat ze op de huurmarkt geen betaalbare en degelijke woning vinden. In het testproject Dampoort KnapT OP in de Dampoortwijk stelt het OCMW van Gent voor de renovatie van tien dergelijke woningen 300.000 ' ter beschikking. CLT Gent vzw zorgt voor sociale en technische begeleiding bij de werkzaamheden. Bij de verkoop van hun woning moet de subsidie terugbetaald worden aan het OCMW. Op lange termijn hoopt CLT Gent vzw dit project ook in andere Gentse wijken te kunnen uitrollen.

'De bedoeling van dit project is om de woonsituatie van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger en energiezuiniger te maken. Met dit project willen we ook kwetsbare Gentenaars betrekken bij de stadsvernieuwing in de Dampoort. We stappen in dit project omwille van het innovatieve karakter. Het is ook een vorm van preventie. Door deze 'noodkopers' te steunen wil het OCWM van Gent vermijden dat deze gezinnen in de problemen komen en afhankelijk worden van het OCMW voor hun huisvesting', stelt de Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

In tegenstelling tot andere subsidies keert de subsidie van het OCMW pas bij de verkoop van de woning terug naar het OCMW. Ook een deel van de eventuele meerwaarde gaat naar het OCMW. Zo kan dezelfde tussenkomst voor verschillende opeenvolgende gezinnen ingezet worden en wordt bewust spaarzaam omgegaan met de beschikbare overheidsmiddelen. Het principe van subsidieretentie wordt ontleend aan het Community Land Trust (CLT)-concept. Dit sociaal en innovatief woonconcept wil wonen toegankelijk en betaalbaar maken voor mensen met een laag inkomen.

Verloop

Na overleg met verschillende partners werd ervoor gekozen om het project te beperken tot een bouwblok van enkele straten rond het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. De partners in de gebruikerscommissie werkten ook de voorwaarden voor deelname aan het project en een juridisch kader uit.

Begin juni 2014 kregen 1.800 bewoners een flyer in hun brievenbus. 37 gezinnen meldden zich. Na een selectie op basis van het inkomen en de technische staat van de woning zijn tien eigenaars geselecteerd. Veiligheid en woonkwaliteit staat centraal bij de keuze van de meest noodzakelijke renovatiewerken. Lekkende of niet-geïsoleerde daken, buitenschrijnwerk en onveilige elektriciteit worden het vaakst aangepast.

Ann Van Hoof van CLT Gent vzw begeleidt de bewoners die instappen in het project. 'Gentenaars met een laag inkomen doen vaak geen beroep op goedkope energieleningen of subsidies omdat de bijkomende leninglast te zwaar doorweegt op hun budget of de premies voor renovaties pas na verloop van tijd gestort worden en bewoners de aanpassingen moeten voorfinancieren. Niet alleen financiële drempels weerhouden kwetsbare Gentenaars ervan te starten met een verbouwing. Ze weten vaak ook niet hoe aan de verbouwing te beginnen', zegt Van Hoof. Bij Dampoort KnapT OP gebeurt het vragen van de offertes, de keuze van de aannemers en het volgen van de werkzaamheden door architecten en ingenieurs van Domus Mundi vzw.

De aanpassingswerken krijgen intussen vorm zodat de bewoners op korte termijn een verbetering van hun woning kunnen ervaren. Bijna alle bewoners zijn ook in een fotoproject met fotograaf Bart Gabriël gestapt. De bewoners fotograferen hun leefomgeving en de beleving van hun woning vóór en na de verbouwingswerken.

Het project wordt begeleid door een gebruikerscommissie bestaat uit REGent vzw, SIVI vzw, OCMW Gent, stad Gent (dienst Wonen en de Milieudienst), Domus Mundi vzw, Samenlevingsopbouw Gent vzw en Bouwunie. Dampoort KnapT OP krijgt financiële steun van het OCMW Gent en de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

De stad Leuven wil de hinder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers bij bouwwerven beperken en werfomgevingen verkeersveiliger maken. Hiervoor werd een nieuw protocol uitgewerkt dat voortaan zal deel uitmaken van de vergunning voor de[…]

23/10/2021 | VeiligheidLeuven
Houben 'komt van de grond'

Houben 'komt van de grond'

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel