Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent zoekt ontwerpteam voor nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette - update

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent zoekt ontwerpteam voor nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette - update

WoninGent, de stad Gent, en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zijn op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Het gaat om ongeveer 250 woonentiteiten en de bijhorende omgevingsaanleg. Kandidaten konden zich oorspronkelijk melden vóór 21 maart. Op 23 februari werd evenwel een erratum en een aangepast bestek gepubliceerd. De selectievoorwaarden zijn aangepast en kandidaten kunnen zich aanmelden tot 11 april 2022.
Gent wil een ambitieus ontwerp voor een nieuwe tuinwijk aan Sint-Bernadette in Sint-Amandsberg. Een grondige herinterpretatie van het concept 'de tuinwijk' is aan de orde om naar een invulling op maat van de 21ste eeuw te komen.

Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze stedenbouwkundig en architectonisch model bedenken om een compacte wijk met een divers woonprogramma te realiseren voor sociale huurders. De nieuwe tuinwijk moet een leefbare, groene en autoluwe wijk te worden waar gezinnen met kinderen zich thuis kunnen voelen. Dat is een complexe uitdaging, want de toekomstige bewoners zijn nog niet gekend.
Specifiek wordt gezocht naar een ploeg die ervaring heeft met meergezinsbouw, sociale huisvesting, stedelijke woningbouw, omgevingsaanleg, wooninfrastructuur en de wetgeving op overheidsopdrachten.

Het team moet dus over een arsenaal aan competenties beschikken, waaronder stedenbouw, ontwerp publieke ruimte en landschapsontwerp,  architectuur, milieutechnische expertise, epb en ventilatieverslaggeving, technieken en  stabiliteit, wegen- en rioleringswerken, omgevingswerken en de uitvoering.

De opdracht wordt gesplitst in twee deelopdrachten met drie verschillende opdrachtgevers:
• Een stedenbouwkundige studie via de stad Gent.
• Een ontwerpopdracht met uitvoering voor ongeveer 250 wooneenheden via WoninGent (deelopdracht 2a), inclusief ontwerp en  aanleg van publieke ruimte via de VMSW (deelopdracht 2b).
 
De bedoeling is dat één ontwerpteam aan de slag gaat, maar dat er afspraken worden gemaakt met drie opdrachtgevers en dat de deelopdrachten elkaar overlappen in timing. Het ontwerpteam moet dus te allen tijde de coördinatie over alle deelopdrachten in handen houden.

Procedure

Conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart voor deze occasionele gezamenlijke opdracht in twee fasen. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor selectie en gunning.

Na de selectiefase ontvangen de geselecteerde inschrijvers het gunningsbestek. Hierbij is een infosessie voorzien én een presentatiemoment.

Op basis van deze gegevens dienen de inschrijvers hun offerte in. Later volgt dan een presentatiemoment. Vervolgens kan een onderhandelingsfase starten met één of meer kandidaten. Nadien wordt de opdracht gegund.

Indicatieve timing

• Selectie fase 1: in mei 2022.
• Gunning fase 2: in oktober 2022.
• Start studieopdracht: in december 2022.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Het expertenteam Els Vervloesem - Latitude mag een toekomstvisie ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan in Gent. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en[…]

28/09/2022 | Studie
TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Meer artikels