Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent zoekt ontwerpteam viaduct

De stad Gent kampt met grote uitdagingen inzake mobiliteit en parkeren. Momenteel vormt het viaduct B401 de belangrijkste invalsweg van de verschillende autostrades naar de R40 en het hart van de binnenstad. De stad wil daarom een verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren voor het project 'Viaduct B401', dat naast het in kaart brengen van de ruimtelijke en mobiliteitsrandvoorwaarden een aantal scenario's zal uitwerken. De kandidaturen worden uiterlijk op 27 september verwacht.

Het onderzoek moet de stad toelaten om met voldoende kennis en onderbouwde alternatieven een participatietraject op te zetten, waarin onder meer het mobiliteitsforum een rol zal spelen. De studie moet tijdens deze legislatuur uitmonden in een duidelijk en gedragen projectconcept in overleg met alle betrokkenen, zodat dit in een volgende legislatuur concreet kan uitgewerkt worden. De Lijn en het departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) zullen meewerken aan de selectieprocedure voor het ontwerpteam en aan de begeleiding van de studie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels