Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent zoekt ontwerpteam viaduct

De stad Gent kampt met grote uitdagingen inzake mobiliteit en parkeren. Momenteel vormt het viaduct B401 de belangrijkste invalsweg van de verschillende autostrades naar de R40 en het hart van de binnenstad. De stad wil daarom een verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren voor het project 'Viaduct B401', dat naast het in kaart brengen van de ruimtelijke en mobiliteitsrandvoorwaarden een aantal scenario's zal uitwerken. De kandidaturen worden uiterlijk op 27 september verwacht.

Het onderzoek moet de stad toelaten om met voldoende kennis en onderbouwde alternatieven een participatietraject op te zetten, waarin onder meer het mobiliteitsforum een rol zal spelen. De studie moet tijdens deze legislatuur uitmonden in een duidelijk en gedragen projectconcept in overleg met alle betrokkenen, zodat dit in een volgende legislatuur concreet kan uitgewerkt worden. De Lijn en het departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) zullen meewerken aan de selectieprocedure voor het ontwerpteam en aan de begeleiding van de studie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels