Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent zoekt nieuwe bestemming voor Sint-Annakerk

Gent zoekt nieuwe bestemming voor Sint-Annakerk

De stad Gent zoekt een nieuwe bestemming voor de Sint-Annakerk aan het gelijknamige plein. Deze toplocatie in het stadscentrum biedt heel wat mogelijkheden voor kandidaat-kopers of erfpachtnemers. Het beschermde monument bestaat uit een gelijkvloerse verdieping van 2.094 m²; het terrein zelf heeft een oppervlakte van 4.511,1 m².

Voor het herbestemmingsproject van de Sint-Annakerk werkt de stad Gent samen met doe- en durfbedrijf PMV. Het is de bedoeling om een financieel haalbare en kwalitatieve herontwikkeling tot een semi-publieke functie tot stand te brengen. Naast het bestaande kerkgebouw kan op de huidige naastliggende parking en de omlliggende tuin eventueel nog een nieuwbouw gerealiseerd worden.

Renovatie, restauratie en exploitatie

Voor dit project zoekt het Gentse stadsbestuur kandidaat-kopers of erfpachtnemers die de kerk nieuw leven willen inblazen en die het (met ondersteuning) aandurven om de renovatie, restauratie en exploitatie van de site op zich te nemen. De stad verwacht van de kandidaten een duidelijke visie om de kerk en het omliggende terrein te herontwikkelen tot een semi-publieke functie en die de locatie een nieuwe bestemming willen geven, zoals (maar niet uitsluitend) horeca, zorg, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, ambachtelijke ateliers, opleidingsfaciliteiten, … al dan niet in combinatie met bewoning.

“We verkopen deze unieke kerk en stellen ze ter beschikking voor herbestemming. Ik hoop dat investeerders die kans grijpen om het prachtige gebouw te herontwikkelen tot een nieuwe, aantrekkelijke en bruisende plek in het centrum van onze stad. Ik ben bijzonder benieuwd welke voorstellen er zullen binnnenkomen”, zegt Christophe Peeters, schepen van Financiën, Middenstand en Innovatie.

Kandidatuur 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bieden voor een aankoop in volle eigendom of een erfpacht van 99 jaar. Wie interesse heeft, kan op de website www.sint-annakerk.eu het elektronische aanmeldingsformulier invullen, waarna hij of zij toegang krijgt tot alle nuttige informatie en de documenten om zijn of haar kandidatuur in te dienen.

Beschermd monument

De Sint-Annakerk aan het Sint-Annaplein op wandelafstand van hartje Gent ligt in het deelgebied het Zuid van het stadscentrum. Het gebouw en het interieur werden in 1980 beschermd als monument en maken samen met de omgeving deel uit van een beschermd stadsgezicht. De kerk nam een centrale plaats in het parochiale leven aan de zuidrand van Gent in en was vroeger een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Erfpachter gezocht voor restauratie en herbestemming kerk Berchem

Erfpachter gezocht voor restauratie en herbestemming kerk Berchem

De stad Antwerpen wil de Sint-Hubertuskerk in Berchem een nieuwe bestemming geven. AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen, lanceert een oproep voor de herbestemming van het gebouw die een[…]

30/11/2020 | AntwerpenRestauratie
Confederatie Bouw richt vakgroep Erfgoedrestauratie op

Confederatie Bouw richt vakgroep Erfgoedrestauratie op

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Ruimtelijk uitvoeringsplan Rubenssite Antwerpen goedgekeurd

Ruimtelijk uitvoeringsplan Rubenssite Antwerpen goedgekeurd

Meer artikels