Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent zoekt multidisciplinair team voor campus Dok Zuid

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent zoekt multidisciplinair team voor campus Dok Zuid

Binnen enkele jaren verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe onderwijscampus van de Arteveldehogeschool samen met collectieve studentenhuisvesting en buurtondersteunende functies. De campus zal plaats bieden aan ongeveer 3.500 studenten en er worden ongeveer 260 kamers voorzien. Voor de realisatie van dit samengestelde stedelijk project zijn sogent en de Arteveldehogeschool op zoek naar een private partner, in dit geval een multidisciplinair team. 

De site Dok Zuid is gelegen tussen de straat Dok Zuid en het Achterdok tegen de Zwaaikom aan de Dampoort binnen het overkoepelende project Oude Dokken. Sogent en de stad Gent willen met het project Oude Dokken een nieuw, volwaardig, leefbaar en geïntegreerd stadsdeel creëren, het project is in volle ontwikkeling.
 
Binnen het project Oude Dokken is gezocht (en met Dok Zuid gevonden) naar een locatie om ruimte te bieden voor kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs en om deels een antwoord te bieden aan de uitdagingen die de Gent ondervindt op vlak van studentenhuisvesting.
 
De private partner zal instaan voor het ontwerp, de financiering, de realisatie en de uitgifte van de private ontwikkeling onder de publieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar domein en het ontwerp en de realisatie van de campus en buurtgerichte functies voor Arteveldehogeschool. Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.
 
Kandidaten kunnen zich elektronisch aanmelden vóór 25 oktober om 12 uur (uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling). De selectieleidraad (en de bijhorende bijlagen) kan je downloaden via https://sogent.be na een eenmalige registratie op deze website.
 
De te ontwikkelen gronden aan Dok Zuid liggen vlakbij station Dampoort en maken deel uit van de ‘Oude Dokken’. In dit oude havengebied tussen Dampoort en de wijk Muide verrijzen de komende jaren zo’n 1.200 nieuwe woningen, goed voorzien van groene en open ruimte en publieke voorzieningen. Nieuwe bruggen voor voetgangers, fietsers en auto’s zorgen voor aansluiting met de historische binnenstad. Sogent staat sinds 2003 in voor de coördinatie en de herbestemming van deze gronden.
 
Voor de ontwikkeling van Dok Zuid lanceerde sogent in 2017 een oproep, specifiek gericht aan onderwijsinstellingen. Alle lagere, secundaire en hogere onderwijsinstellingen gehuisvest in Gent konden zich kandidaat stellen door hun visie op de site Dok Zuid over onderwijs, bouwprogramma en aanpak voor te stellen. Drie onderwijsinstellingen dienden een kandidatuur in. Door de jury werd Arteveldehogeschool als eerste gerangschikt. 
 
De Arteveldehogeschool stelde haar toekomstige campus voor als een ‘open campus’, waarbij de studenten zullen zoeken met de omliggende wijken door diensten aan te bieden die aansluiten met de opleidingen die op de nieuwe campus zullen aangeboden worden. Deze visie sprak de jury erg aan en was één van de redenen waarom sogent met Arteveldehogeschool een samenwerkingsovereenkomst onderhandelde.
 
Dit bouwproject zal plaats bieden aan een nieuwe campus voor 3.500 studenten. In het nieuwe gebouw zal Arteveldehogeschool haar expertisecentra 'Onderwijs' en 'Mens & Maatschappij' een plek geven. Op de site worden 260 kamers gebouwd voor studenten. In het bestuursakkoord 2019-2025 besteedt de Stad Gent nadrukkelijk aandacht aan studentenhuisvesting. Door het aanbod van studentenwoningen te verhogen en ook de kwaliteit ervan te verbeteren, wil Gent de druk op de huurmarkt wegnemen. Met de komst van de campus is het project Dok Zuid een uitgelezen locatie om op deze plek studentenwoningen te voorzien. De partners willen het project zo goed mogelijk afstemmen op de buurt en haar bewoners. De ambitie is om een open campus te creëren, verweven met de buurt.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels