Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent zoekt hulp voor stedenbouwkundige lasten bij omgevingsvergunningen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent zoekt hulp voor stedenbouwkundige lasten bij omgevingsvergunningen

De stad Gent zoekt hulp om afspraken te maken met private partijen rond het innen van stedenbouwkundige en/of financiële lasten bij omgevingsvergunningen. Een onderzoeksteam dat vertrouwd is met woorden zoals vastgoedkunde, ruimtelijke ordening, stedenbouw of omgevingsrecht, kan zich kandidaat stellen vóór 11 januari om 10 uur.
Vandaag is het zo dat een private partij bijvoorbeeld wegenis of openbaar groen moet aanleggen bij het bouwen van een nieuwe woonontwikkeling. Maar nieuwe bouwprojecten brengen ook andere noden mee. Denk aan buurtvoorzieningen, onderwijs, ruimte voor water, een gedifferentieerd woonaanbod, …
 
Hoe kan de markt evenwichtig bijdragen, ook via een financiële weg? Kan je een team samenstellen met zowel ruimtelijke, juridische als financiële expertise? Aan het onderzoeksteam wordt gevraagd een lastenkader uit te werken, een verordening op te stellen, en een berekeningssjabloon te maken.
 
Gent start een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op om een team aan te stellen. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie. De opdracht omvat vier luiken, opgesplitst in drie vaste delen en één voorwaardelijk deel:
• Het opmaken van een stadsbreed kader rond stedenbouwkundige (financiële) lasten (toepassingsgebied, vrijstelling, drempelwaardes, …):
• Het opmaken van een verordening met betrekking tot deze stedenbouwkundige lasten;
• Het opmaken van een modelberekening van lasten bij de verschillende ontwikkelingen (in regie);
• Ondersteuning bij grootschalige projecten waarbij een aanpak op maat nodig is (in regie).
 
Tot de gunningscriteria behoren de algemene visie op de opdracht, het plan van aanpak, de procesfasen en mijlpalen inclusief referenties en onderzoek uitgevoerd tijdens de jongste vijf jaar. De referenties tonen aan dat de kandidaat vertrouwd is met de domeinen vastgoedkunde, projectmanagement, ruimtelijke planning en stedenbouw en omgevingsrecht. De richtprijs voor het vaste deel van de opdracht bedraagt 75.000 €, de uitvoeringstermijn is vastgesteld op negen maanden.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte[…]

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Meer artikels