Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

© www.figurniy.com

De stad Gent heeft een actienota klaar om het aanbod aan studentenhuisvesting in Gent te verhogen en zo de druk op de gewone woonmarkt te verlagen. Gent wil onder meer geschikte gronden koppelen aan projectontwikkelaars en de draagkracht van buurten vooraf nog meer in kaart brengen.

De druk op de woonmarkt in Gent stijgt, ook door de toename van het aantal studenten. In twintig jaar tijd kwamen er in Gent 34.000 studenten bij, terwijl er in dezelfde periode slechts 3.800 erkende studentenunits werden gerealiseerd. Kotstudenten betrekken daarom in toenemende mate eengezinswoningen en appartementen, waardoor de druk op de Gentse woonmarkt toeneemt.
 
Om het probleem in kaart te brengen, liet het stadsbestuur een studieopdracht uitvoeren en een visienota opstellen in samenwerking met de onderwijsinstellingen en met input van studenten, ouders, buurtbewoners en verhuurders. Op basis daarvan is er nu een actienota. Die focust niet alleen op een groter aanbod, maar ook op een beter beheer en meer sensibilisering over de regels.
 
Eén van de speerpunten van het actieplan is om geschikte gronden te koppelen aan projectontwikkelaars. Op die manier wil de stad als matchmaker optreden tussen grondeigenaars, onderwijsinstellingen en de private sector. Concreet zal het stadsbestuur locaties voorstellen en daarna projectontwikkelaars oproepen om een voorstel te doen. Aan onderwijsinstellingen wordt dan weer een engagement gevraagd om tegenover elk plan voor een uitbreiding van het onderwijsaanbod ook een plan voor meer studentenhuisvesting te stellen.
 
Gent wil ook de omkadering verder optimaliseren. Als er een nieuwe aanvraag is voor de bouw van een studentenpand, wordt de locatie nu al grondig onder de loep genomen, maar stadsdiensten zullen nog meer focussen op het vooraf in kaart brengen van de draagkracht van de buurten.
 
Daarnaast bekijkt het stadsbestuur of de regelgeving voor nieuwe kleine of middelgrote erkende studentenhuisvesting versoepeld kan worden, zoals voor hoekwoningen, en of bij het zogenaamde 'hospitawonen' eigenaar-bewoners in plaats van één kamer twee kamers kunnen verhuren. De stad verkent ook de mogelijkheid om een bijkomende vergunning te vragen aan verhuurders om zo de veiligheid, kwaliteit en het goed beheer van de studentenhuisvesting te garanderen.
 
Tot slot ijvert Gent voor een heldere definitie van welke huisvesting geschikt en bedoeld is voor studenten. Dat moet vermijden dat gezinswoningen worden ingenomen door studenten of dat huurders worden weggedrongen. Het stadsbestuur wil in dat opzicht ook helder communiceren over de geldende regelgeving met eigenaars, studenten en hun ouders.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Ondanks de actuele ongeziene uitdagingen voor de bouwsector – veroorzaakt door inflatie, sterk gestegen energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen – slaagt woningbouwer en buurtontwikkelaar Matexi erin om een solide koers[…]

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Mechelen en Willebroek vormen eengemaakte woonmaatschappij

Mechelen en Willebroek vormen eengemaakte woonmaatschappij

Meer artikels