Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent voert kwaliteitslabels in voor studentenkamers

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent voert kwaliteitslabels in voor studentenkamers

Nadat Leuven in oktober vorig jaar uitpakte met een project dat de woonkwaliteit van studentenwoningen in de gaten houdt, lanceert nu ook de stad Gent vanaf deze maand een soortgelijk project dat proactief de woonkwaliteit en de (brand)veiligheid van de panden nagaat. De resultaten daarvan zullen verschijnen op de website Kotatgent aan de hand van kwaliteitslabels. Het Gentse stadsbestuur wil de komende jaren zoveel mogelijk studentenwoningen volledig in orde krijgen en de huisbazen  daarin ook steunen.

Elke studentenhuisvesting moet verplicht voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. De kamers moeten bovendien in orde zijn met het politiereglement op de kamerwoningen. De Dienst Toezicht van de stad Gent en de brandweer zullen eerst systematisch alle panden bezoeken die op Kotatgent bekend zijn als studentenwoning. Het is echter de bedoeling om op termijn alle studentenwoningen in Gent te screenen voor zover dat nog niet gebeurde.

De wooncontroleurs zullen langskomen om na te gaan in welke staat de studentenwoning zich bevindt en indien nodig de eigenaar adviseren hoe het pand in orde kan worden gesteld. Wanneer de studentenwoning voldoet, krijgt de woning een conformiteitsattest. Dat is een soort keuringsbewijs dat de Dienst Toezicht uitreikt en dat aantoont dat de woning conform de regelgeving is.

Naast dit attest krijgt een woning die in orde is ook een groen kwaliteitslabel. De kwaliteitslabels zullen vanaf het nieuwe verhuurseizoen dat deze zomer begint zichtbaar zijn op de website Kotatgent. Is de woning niet in orde, adviseert de wooncontroleur de eigenaar over welke maatregelen hij best neemt. In afwachting van een conformiteitsattest krijgt de woning dan een blauw label. Indien de eigenaar geen stappen onderneemt om de woning in orde te stellen, kan het stadsbestuur een procedure opstarten die kan resulteren in een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring door de burgemeester.

“Studentenkamers moeten veilig zijn en woonkwaliteit bieden. Met proactief toezicht en het toekennen van kwaliteitslabels willen we hier zwaar op inzetten. De bedoeling is uiteraard om zoveel mogelijk groene kwaliteitslabels uit te reiken, de wooncontroleurs zullen eerst en vooral informeren en adviseren. We willen zoveel mogelijk panden in orde zien en ongeschikt- of onbewoonbaarverklaringen vermijden”, verklaart Sven ­Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen.

Plan van aanpak

Kamers en studio’s die reeds over een conformiteitsattest beschikken, hebben automatisch een groen label. Koteigenaars die nog niet beschikken over een conformiteitsattest voor hun pand zullen een brief ontvangen met een voorstel voor afspraak, wanneer hun studentenwoningen aan de beurt komen. Ook de studenten krijgen een brief met uitleg over het project en de melding dat een controleur langskomt voor een plaatsbezoek.

De controleur geeft de eigenaar rechtstreeks feedback en advies op maat. Indien de eigenaar gebreken moet wegwerken, krijgt hij daarvoor een redelijke termijn, in samenspraak met de eigenaar. Eigenaars die menen dat hun kamers of studio’s in orde zijn maar nog niet beschikken over een conformiteitsattest, kunnen aan de stad Gent vragen om langs te komen. Op die manier hebben zij meteen en sneller de kans om een groen label te krijgen.

Het stadsbestuur voorziet in maart infosessies met meer uitleg over kwaliteitslabels. De Dienst Toezicht en de brandweer zullen er de minimale normen voor woonkwaliteit en veiligheid toelichten. Meer info over de data en locaties volgt nog op de website https://kot.gent.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

De raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne hebben begin december 2020 groen licht gegeven om een intentieverklaring te ondertekenen voor een fusie. Daarmee onderschrijven[…]

Cofinimmo breidt zorgvastgoedportefeuille flink uit

Cofinimmo breidt zorgvastgoedportefeuille flink uit

Arendonk bouwt grootste energieneutrale woonproject van de Kempen

Arendonk bouwt grootste energieneutrale woonproject van de Kempen

Omgevingsvergunning voor The Grand in Nieuwpoort

Omgevingsvergunning voor The Grand in Nieuwpoort

Meer artikels