Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent transformeert zes woontorens tot nieuwe woningen

Gent transformeert zes woontorens tot nieuwe woningen

Zes verouderde sociale woontorens in Nieuw Gent maken plaats voor nieuwe sociale woningen. De start van de bouwwerken van de eerste nieuwe sociale woningen rond het Rerum Novarumplein is gepland rond de jaarwisseling van 2019-2020. Die woningen zijn nodig om bewoners uit een eerste toren te laten verhuizen. Dat is meteen een belangrijke zichtbare stap in het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ dat de stad Gent en WoninGent momenteel voorbereiden.

In het voorjaar van 2016 begonnen de stad Gent, WoninGent en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) met een studie om van de wijk Nieuw Gent een levendige wijk te maken waar het aangenaam wonen is. De eerste conclusie volgde al snel: de zes woontorens (Aurora, Jupiter, Mercurius, Milenka, Orion en Saturnus) slopen en vervangen door nieuwe sociale appartementen. Deze studie is inmiddels klaar. Het resultaat is een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent voor de komende 15 jaar. Het studieteam bestond uit De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten, Reijndorp en Technum Tractebel Engineering.

De bewoners van de zes woontorens die worden vervangen, zullen zoveel mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Iedereen krijgt begeleiding naar een andere woning. De vervangingsbouw verloopt via een zogenaamd schuifplaatje. Dat betekent dat er eerst nieuwe woningen komen, en pas daarna een eerste woontoren wordt afgebroken. Op de vrijgekomen plaats kan dan de bouw van nieuwe woningen starten. Zo wordt de hele reeks afgewerkt. Welke woontoren eerst aan de beurt is, staat nog niet vast.

De eerste nieuwe woningen komen rond het Rerum Novarumplein. Het gaat om een gebouw op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg en het Rerum Novarumplein; een nieuw gebouw achter het Welzijnsbureau en het Buurtcentrum en woningen op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg met de Kikvorsstraat. In totaal worden in deze eerste fase ongeveer 90 woningen gerealiseerd. Die moeten de verhuis van de bewoners uit een eerste woontoren mee mogelijk maken. Als alles goed gaat, beginnen deze bouwwerken omstreeks de jaarwisseling van 2019-2020.

Bouwhoogte

De nieuwe appartementsgebouwen zullen een mix van hogere en lagere gebouwen zijn. De eerste nieuwe woningen rond het Rerum Novarumplein zullen eerder laag zijn, net zoals de gebouwen in de omgeving en versterken de ruimtelijke samenhang tussen het park en de Zwijnaardsesteenweg. De nieuwe appartementsgebouwen zullen wat de bouwhoogte betreft alleszins beter aansluiten bij de bestaande omgeving. Zo zullen de gebouwen in de Kikvorsstraat laag zijn en de gebouwen grenzend aan het park middelhoog tot hoog. Het aantal bouwlagen varieert van drie tot twaalf.

Er zullen ook verschillende ingangen per gebouw zijn, wat de sociale controle en cohesie moet verhogen. Er komen in de toekomst ook meer appartementen voor gezinnen met kinderen. Het stadsbestuur en WoninGent onderzoeken ook  de haalbaarheid van woningen met zorg, bijvoorbeeld voor ouderen of kwetsbare groepen. Het openbare domein krijgt een meer logische structuur. Dit alles moet de samenhang in de wijk vergroten. De paden in het park vormen de ruggengraat van de woonwijk Nieuw Gent en blijven dan ook behouden. Het park breidt wel uit door de sloop van de Aurora en het groeperen van woningen dichter bij de Kikvorsstraat. De herinrichting zal gebeuren op maat voor alle leeftijden en activiteiten.

 

Het Rerum Novarumplein moet dienst doen als een levendig centrum van de wijk. De sociale voorzieningen worden beter geschikt, de geplande nieuwe woningen zullen het plein duidelijker afbakenen en het plein krijgt een aangepaste inrichting. In de herinrichting is het belangrijk om linken te leggen met de Zwijnaardsesteenweg, die geldt als de verbinding met de stad (met onder andere openbaar vervoer). De stad wil samen met de handelaars nagaan hoe handel en ondernemen kunnen ondersteund en versterkt worden. In de nieuwe gebouwen aan het Rerum  Novarumplein zouden ook commerciële ruimtes kunnen komen.

Planning

Momenteel vertalen de partners de strategie uit de studie naar een plan van aanpak om het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ daadwerkelijk uit te voeren. De stad Gent en WoninGent rekenen op een looptijd van ruim 15 jaar voor het volledige project en engageren zich om zowel voorafgaand als tijdens de werken aan de leefbaarheid in de wijk te werken. Het wijkhuis Bij Pino op het Rerum Novarumplein is daar een voorbeeld van.

De architecten hebben de strategie niet zomaar in hun kantoor bedacht. Zij kregen bij de opdrachtomschrijving al heel wat bewonerssignalen van de jongste jaren mee. Het team had tevens stadssocioloog Arnold Reijndorp en stadsgeograaf Els Desmet aan boord om het dagelijkse leven in de wijk mee op te nemen in de studie. De onderzoekers logeerden op verschillende momenten in een leegstaand appartement de wijk. In het voorjaar van 2017 waren er ook twee klankbordgroepen. Bij de uitwerking van de deelprojecten komen er nog inspraakmomenten. Momenteel staat er een infostand in de polyvalente zaal Den Boot van het Buurtcentrum (Rerum Novarumplein 180C). Zodra de deelprojecten verfijnd zijn, volgt dit voorjaar een ruimere communicatiecampagne over Nieuw Gent Vernieuwt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

119 nieuwe studentenkamers in Brusselse Kanaalzone

119 nieuwe studentenkamers in Brusselse Kanaalzone

In de Brusselse Kanaalzone is projectontwikkelaar Unibricks begonnen met de bouw van Unest Erasmus, een complex met 119 studentenkamers. De werken moeten klaar zijn in de loop van het academiejaar 2022-2023. De ontwikkelaar wil tegen 2025 zijn[…]

06/12/2021 | Projectennieuwbouw
Middelkerke bekijkt uitbreiding politiecommissariaat

Middelkerke bekijkt uitbreiding politiecommissariaat

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Meer artikels