Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent renoveert dak historisch stadhuis

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent renoveert dak historisch stadhuis

De stad Gent begint met de dakrenovatie van het historische stadhuis aan de Botermarkt. Aannemer Denys nv voert de werken uit die tegen eind 2020 klaar moeten zijn. De ingreep kost 1.937.356 €, btw inbegrepen.

Om het dak volledig te kunnen renoveren, worden de volledige gotische vleugel en de Bollaertskamer in de stellingen geplaatst. Aan de zijde van de Pacificatiezaal (hoek Botermarkt-Hoogpoort) blijft de trap wel vrij. Ook het baldakijn kan nog steeds geplaatst worden bij officiële evenementen.
 
Eerst worden stabiliteitswerken uitgevoerd. Daarna kan de schoorsteen die vorig jaar werd gedemonteerd opnieuw opgebouwd worden. Ook de middeleeuwse spantconstructies (een houten geraamte onder het dak) worden op dat moment gerestaureerd. Zodra deze werken klaar zijn, zal overal een nieuwe leibedekking geplaatst worden.
 
Ten slotte wordt de zoldervloer in dit gedeelte brandwerend gemaakt en voert de stad Gent een reeks voorbereidende technische werken uit om later de Bollaertskamer en de Conciërgerie volledig te kunnen restaureren en opnieuw te kunnen inrichten. Zo worden in deze fase bijvoorbeeld leidingkokers geplaatst voor ventilatie en wordt een technische ruimte gecreëerd op de zoldervloer.

Dakstructuur in slechte staat

“Uit een onderzoek in 2018 is gebleken dat de dakstructuur van het stadhuis aan de kant van de Hoogpoort in slechte staat is. De leibedekking vertoont gaten, waardoor de onderliggende houten elementen aangetast zijn door regen en vocht. Op termijn kan dat de stabiliteit van het stadhuis in gevaar brengen. Daarom hebben we de werkzaamheden aan het stadhuis versneld opgestart”, verklaart Annelies Storms, schepen van Facility Management.
 
Het stadhuis van Gent bestaat uit twee vleugels en is ontworpen door Rombout II Keldermans en Dominicus de Waeghemaekere. De oudste vleugel (op de hoek van de Botermarkt en de Hoogpoort) is nog in laat-gotische flamboyante stijl gebouwd tussen 1519 en 1539. Het stadhuis telt 51 zalen. 

Palazzi

De jongste en grootste vleugel is een product van de renaissance en werd gebouwd tussen 1595 en 1618. De gevels worden gekenmerkt door een schoolse toepassing van opeenvolgende Dorische, Ionische en Korinthische driekwartzuilen en pilasters, geïnspireerd op de vormgeving van de Italiaanse renaissance-palazzi. De gevelnissen bevatten beelden van de graven van Vlaanderen. De negentien beelden werden eind negentiende, begin twintigste eeuw gemaakt.
 
Het Gentse stadhuis omvat een bouwblok met verschillende andere delen. Een oude kelder (in het huis Cardeloet) dateert waarschijnlijk van vóór 1100. Het oudste bovengrondse deel in het midden van het complex wordt omstreeks 1482 gesitueerd. Aan het einde van de negentiende eeuw bestonden plannen om het stadhuis een neogotische gevel mee te geven aan de kant van het huidige Emiel Braunplein. Wegens geldgebrek zijn die plannen echter nooit uitgevoerd.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Circulair gevelmateriaal legt de lat een stuk hoger

Circulair gevelmateriaal legt de lat een stuk hoger

Het circulaire denken begint stilaan door te dringen tot de Belgische bouwsector. Het aanbod van bouwmateriaal dat zich volwaardig circulair mag noemen, is vooralsnog beperkt. Vanuit Nederland komt de Martens groep, bekend van o.m. betonnen[…]

Nieuwe naam voor fabrikanten buitengevelisolatie

Nieuwe naam voor fabrikanten buitengevelisolatie

Parabolisch groendak voor provinciehuis Boeverbos in Brugge

Parabolisch groendak voor provinciehuis Boeverbos in Brugge

Tectum Dekkers viert jubileum met internationale uitbreiding

Tectum Dekkers viert jubileum met internationale uitbreiding

Meer artikels