Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent neemt maatregelen naar aanleiding van droogtestudie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent neemt maatregelen naar aanleiding van droogtestudie

Foto: (c) Stad Gent

Uit een droogtestudie die het stadsbestuur liet opmaken, blijkt dat Gent nu al kampt met een structureel watertekort als gevolg van de klimaatopwarming. Op basis van de aanbevelingen in die studie neemt de stad extra maatregelen. Zo gaat er meer geld naar het ontharden van het openbaar domein.
Het watertekort in Gent heeft volgens de studie verschillende oorzaken. Niet alleen de klimaatopwarming speelt een rol, maar ook het feit dat Gent voor liefst 41% verhard is. Gent is bovendien van oudsher ingericht om water snel af te voeren via rioleringen, grachten en rivieren en kanalen.
 
Tot slot gaat er jaarlijks veel grondwater verloren door bemalingen, permanente drainages en lekkende rioleringen. In de wintermaanden stroomt er zo dagelijks een volume van veertien olympische zwembaden weg.
 
Investeringen
 
Het structurele watertekort is is problematisch voor de Gentse natuur en heeft ook economische gevolgen, vooral voor de landbouw en de industrie. Daarom komen er extra maatregelen. Zo zal het stadsbestuur op korte termijn extra investeren in de ontharding van het openbaar domein. Er komen ook extra middelen om burgers te stimuleren om tegels uit te breken en gevels, voortuinen en straten te vergroenen.
 
Voorts wordt de subsidie voor groendaken herbekeken om ook andere inspanningen om regenwater vast te houden te stimuleren, zoals een regenwaterput of een infiltratievijver. Op lange termijn bekijkt de stad dan weer de mogelijkheden om de waterbalans buiten de stadskern te verbeteren, om zo de landbouw en natuur beter te beschermen.
 
“We doen er alles aan om ons openbaar domein versneld te ontharden. Toch kunnen we dat niet alleen. Vandaar dat we ook waterloopbeheerders, projectontwikkelaars, bouwheren, bedrijven en Gentenaars oproepen om mee te doen”, aldus Tine Heyse, de Gentse schepen van Milieu en Klimaat.
 
De droogtestudie werd uitgevoerd door Sumaqua, het studiebureau van Vincent Wolfs en professor Patrick Willems van KU Leuven, en is het sluitstuk van een drieluik van kwetsbaarheidsanalyses over de impact van klimaatverandering in Gent. Voor hitte (2013) en wateroverlast (2018) zijn de risico’s en maatregelen al eerder in kaart gebracht.
 
“Met dit plan trekt Gent de kaart van een vooruitziend droogtebeleid. Denk aan slimme ontharding, gerichte ingrepen om drainage via grachten te beperken, en het geven van ruimte aan water. Dit soort maatregelen helpt tegen droogte én wateroverlast”, aldus Vincent Wolfs, directeur van Sumaqua.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022 |
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Meer artikels