Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent kiest ontwerper voor restauratie kasteel Borluut

Gerelateerde onderwerpen :

,
Gent kiest ontwerper voor restauratie kasteel Borluut

De stad Gent heeft ontwerper Arch & Teco Architecture & Planning aangesteld voor de opmaak van een participatief masterplan, de uitwerking van een beheersplan en het ontwerpen van gefaseerde restauratiewerken voor het kasteeldomein Borluut.

Met het participatieve masterplan wil het Gentse stadsbestuur onderzoeken wat de mogelijkheden en eventuele beperkingen zijn van een herbestemming van het beschermde gebouw en het omliggende park. Zowel de interne stadsdiensten, de externe diensten als de  potentiële toekomstige gebruikers van de site worden hierin betrokken.

“De herbestemming van het kasteel Borluut willen we samen met gebruikers vormgeven. In het participatieve masterplan wordt onderzocht wat architecturaal en stedenbouwkundig kan en mag. Daarnaast komen ook mobiliteit, stabiliteit, brandveiligheid en toegankelijkheid aan bod”, verklaart Annelies Storms, schepen van Facility Management.

Beheersplan

Naast de studie voor het masterplan vraagt de stad Gent aan de ontwerper ook de opmaak van een beheersplan. Dat moet bestaan uit een draaiboek voor restauratie en onderhoudswerken om dit erfgoed opnieuw in topconditie te krijgen en te houden. Ook voor het park zelf wordt een beheersplan uitgewerkt dat de klemtoon legt op het versterken van de natuur- en erfgoedwaarden van het park. Het park maakt deel uit van de Rosdambeekvallei, één van de waardevolle bos- en natuurkernen van Gent.

Een derde onderdeel van de opdracht gaat specifiek over de restauratiewerken. Aan de ontwerper wordt gevraagd om een planning en fasering te maken van de restauratiewerken. Daarbij is het klimaatbeleid van de stad de rode draad. Vertrekkend vanuit de erfgoedwaarden van het gebouw moet de ontwerper onderzoek doen naar duurzame en energiebesparende ingrepen. Het kasteel en het omliggende park zijn beschermd, respectievelijk als monument en als landschap, en maken deel uit van het gebied ‘Kasteeldomeinen Grand Noble, Borluut en omgeving’.

Dit jaar worden instandhoudingswerken aan de daktoren gepland en wordt een restauratiedossier gemaakt voor het dak- en buitenschrijnwerk. Deze eerste fase wordt geraamd op 1,5 miljoen €. Andere delen van de restauratie worden uitgevoerd met een erfgoedpremie, met een wachttijd van enkele jaren als gevolg.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

‘Erfgoed, nóg duurzamer?’

‘Erfgoed, nóg duurzamer?’

Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. Ook onroerend erfgoed kan er niet aan voorbij. Het is evenwel duidelijk dat de verduurzaming van ons erfgoed denk- en maatwerk vraagt. Op 27 maart 2020[…]

22/01/2020 | Erfgoed
Provincie Vlaams-Brabant presenteert meerjarenplan

Provincie Vlaams-Brabant presenteert meerjarenplan

Gent start werken aan omgeving Zandberg

Gent start werken aan omgeving Zandberg

Architect aangeduid voor verbouwing OPEK Leuven

Architect aangeduid voor verbouwing OPEK Leuven

Meer artikels