Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent herontwikkelt Imewo-site

Gerelateerde onderwerpen :

Gent herontwikkelt Imewo-site

De stad Gent koopt de site Bomastraat van de intercommunale Imewo. Als Imewo straks de site verlaat, zal het zuidelijke deel worden doorverkocht aan de vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die er een scholencomplex zal bouwen.

De site Bomastraat ligt in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. “De site biedt een belangrijke kans voor de stad om een aantal belangrijke doelstellingen te realiseren, zowel op wijk- als op stadsniveau. De realisatie van een scholencomplex zal dankzij het gedeelde gebruik een verhoging van de sport- en buurtruimte creëren, net zoals de realisatie van het wijkpark dat voor meer publiek groen zal zorgen in de wijk”, stelt de Gentse schepen van Facility Management Annelies Storms.

Wijkpark

Met de aankoop van de site Bomastraat wil Gent een wijkpark van minstens 1 ha realiseren. De stad wil in deze buurt ook ruimte voorzien voor jeugdorganisaties en sport- en ontspanningsruimte voor de buurt en haar vele verenigingen.

Voor het scholencomplex zal Gent het zuidelijke deel van de site doorverkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die op haar beurt een zakelijk recht zal verlenen aan twee schoolbesturen om met subsidies van het Agentschap Infrastructuur een scholencomplex te bouwen, rekening houdend met een maximaal gedeeld gebruik voor de buurt. Zo zal er een sporthal komen die na de schooluren opengesteld wordt. Voor de doorverkoop werd reeds een overeenkomst uitgewerkt tussen de stad Gent en vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die bijkomend ook een ruil omvat van het schoolgebouw aanpalend aan het Baudelohof. Dat gebouw zal in de toekomst overgedragen worden aan het patrimonium van het stedelijke onderwijs.

Dbfm

“Twee Gentse schoolbesturen kregen in 2017 van de Vlaamse regering de toezegging van een dbfm-financiering van ongeveer 52 miljoen € voor scholenbouw. Het bisdom is eigenaar van hun huidige gebouwen en zocht samen met de stad Gent naar een locatie om een nieuwbouwproject te realiseren. Dat is geen evidente klus in een volgebouwde stad, maar ik ben bijzonder tevreden dat dit gelukt is en heel blij met de unieke win-win die hier gerealiseerd kan worden”, besluit de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Aannemer Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster start begin juni in opdracht van de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Egmontpaleis aan de Wolstraat in Brussel. De werkzaamheden zullen een jaar duren. De kostprijs van de[…]

29/05/2020 | ErfgoedRegie der Gebouwen
Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Meer artikels