Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent groepeert politiediensten op de Groendreefsite

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Gent groepeert politiediensten op de Groendreefsite

Foto: Regie der Gebouwen.

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, en de stad Gent laten een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond de ontwikkeling van de Groendreefsite in Gent. Op deze site is de federale politie reeds gevestigd. Op termijn zou ook de lokale politie er haar intrek nemen.

De Groendreefsite is ongeveer 7 ha groot en bestaat uit verschillende gebouwen, sportterreinen, opslagplaatsen, een personeelsrestaurant en een garagecomplex. Momenteel werken hier ongeveer 600 personeelsleden van de federale politie. Zij voeren hun opdracht uit op het niveau van het Vlaamse Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen of het arrondissement Gent.

De behoeften van de politiediensten zijn geëvolueerd en de infrastructuur is aan vernieuwing toe. Bovendien willen de diensten van de lokale politie van Gent, die momenteel verspreid zijn over verschillende locaties in de stad, op termijn ook hun intrek nemen op deze site. De Regie der Gebouwen en de stad Gent werken samen om te bekijken wat haalbaar is op de Groendreefsite.

De Regie der Gebouwen stelde het studiebureau Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten uit Antwerpen en Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam aan om te onderzoeken hoe de site kan aangepast worden aan zowel de veranderde behoeften van de federale politie als aan de komst van de lokale politie.

De haalbaarheidsstudie verloopt in drie fasen:
•    In een eerste fase wordt de huidige toestand van de site en haar gebouwen geanalyseerd, evenals de behoeften van de federale en lokale politie.
•    In een tweede fase worden drie tot vier scenario's uitgewerkt voor de ontwikkeling van de site. Wat zal er met het huidige patrimonium gebeuren? Welke plaats zal nieuwbouw innemen? Hoe kunnen we voor synergiën zorgen tussen de verschillende gebruikers van de site?
•    In deze scenario’s moet onder andere rekening gehouden worden met de veiligheidsaspecten, de stedenbouwkundige voorschriften, de financiële en technische haalbaarheid, mobiliteit, milieu en duurzaamheid,... Ook de impact van de site op de buurt (mobiliteit, geluid, ...) wordt onderzocht.
•    In een derde fase zal de Regie der Gebouwen samen met de stad Gent een voorkeurscenario uitkiezen, dat de studiebureaus gedetailleerd uitwerken.  

Het doel is de ontwikkeling van een masterplan voor de Groendreefsite dat een volumestudie en een fasering omvat. Dit masterplan wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. De architectuurstudie zal daarna worden opgesteld.

Technische fiche

•    Eigenaar van de site: Belgische staat
•    Projectleiding: Regie der Gebouwen
•    Studiebureaus voor het haalbaarheids- en ontwikkelingsplan: Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten (Antwerpen) en Palmbout Urban Landscapes (Rotterdam)
•    Kostprijs van de studie: 261.263 €, btw inbegrepen, gefinancierd door de Regie der Gebouwen
•    Huidige gebruiker: federale politie
•    Toekomstige gebruikers: federale politie en lokale politie
•    Oppervlakte site: 7 ha

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

België, Denemarken, Duitsland en Nederland bundelen hun krachten om van de Noordzee de grootste duurzame energiecentrale van Europa te maken. Dat zijn de vier landen zopas overeengekomen tijdens de North Sea Summit in de Deense havenstad[…]

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Meer artikels