Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent bouwt Gentbrugse Meersen uit

De stad Gent en Natuurpunt hebben sinds het voorjaar van 2014 samen 19,7 ha grond gekocht in het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen. Intussen krijgt ook het zuidelijk deel, goed voor 100 ha, een aantrekkelijke inrichting. Deze werken zijn onlangs gestart en zullen ongeveer één jaar duren.

De Gentbrugse Meersen, een groot park- en natuurgebied van ongeveer 240 ha en één van de vier Gentse groenpolen, krijgt steeds meer vorm. De stad Gent en Natuurpunt hebben samen 19,7 ha grond gekocht in het noordelijke deel van de Gentbrugse Meersen. Het zuidelijke gedeelte van deze groenpool en de sportcluster in het noordelijk deel zijn ook reeds eigendom van de stad. De portaalzone, goed voor 40 ha, werd vorig jaar feestelijk geopend.

Zuidelijk deel

De aanleg van het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen is gestart op 29 juni. Studiebureau Grontmij en de landschapsarchitecten van Fris in het Landschap zorgden voor het ontwerp. Zij hielden hierbij rekening met de verwachtingen van bewoners, scholieren en de begeleidingscommissie van de Gentbrugse Meersen.

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is het gebied tussen de autosnelweg E17, de Schelde en de wijken Houw en Ten Bosch. Hier zal natuurontwikkeling de boventoon voeren. Er komen moerassen, bloemenrijke graslanden en veel nieuw bos. Het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen is nu vooral bekend van het Geboortebos en het Vredesmonument. Na de aanleg zullen de grazers en het speelbos nieuwe trekpleisters zijn.

De aannemer start met het verwijderen van enkele vervallen stallen en het rooien van populieren langs de Koningsdonkstraat, de Jan Van Aelbroeckdreef en centraal in het zuidelijk deel. Daarna volgen de grondwerken voor de aanleg van wandel- en fietspaden en het creëren van meer open water. De uitgegraven grond krijgt een nieuwe bestemming als speelheuvels. Er komen bruggen voor voetgangers, fietsers en vee over de Rietgracht en smalle houten brugjes over de andere grachten.

Verspreid over het zuidelijk gebied zal de aannemer zitbanken plaatsen. In het nieuwe speelbos mogen kinderen ravotten en zullen spelelementen zoals wilgenhutten, boomstammen, enz. voor het avontuur zorgen. Achter de wijk Ten Bosch komt een hondenlosloopweide.

In het zuidelijk deel zullen ook Gallowayrunderen en Konikspaarden vrij rondlopen. Daarom zal de aannemer ook een omheining plaatsen rond de begrazingsblokken. Helemaal op het laatst zal de aannemer alle bomen en struiken planten en een aantal weilanden ploegen om spontane verbossing te stimuleren. Alles moet klaar zijn in het voorjaar van 2016.

Noordelijk deel

In het voorjaar van 2014 kocht Natuurpunt zijn eerste percelen in de Gentbrugse Meersen. In 2015 volgden verdere aankopen. Momenteel is 14,50 ha door Natuurpunt aangekocht. De fondsenwerving van Natuurpunt kreeg door de familie van wijlen Luc De Vos een extra duw. Zij wilden namelijk bloemen noch kransen ter aandenken van het overlijden van de bekende muzikant, maar riepen familie, vrienden en fans op om een gift te geven ten voordele van het aankoopproject van Natuurpunt voor de Gentbrugse Meersen.

Om de herinnering aan Luc levendig te houden, zal een stille zithoek ingericht worden op één van de percelen van Natuurpunt. Het wordt een zithoek met drie banken en een bijenhotel. De banken zullen er eenvoudig en natuurlijk uitzien met een onopvallende vermelding 'Stille zithoek Luc De Vos'. De opening hiervan is voorzien in de loop van het voorjaar van 2016.

Ook de stad Gent kocht terreinen aan in het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen. Het gaat over gronden en een hoeve met een oppervlakte van 5,2 ha. Het is een aankoop waarvan al enkele jaren sprake was. De gebruikers die momenteel de gronden benutten, kunnen er gedurende een aantal jaar voort gebruik van maken zoals dit ook bij andere aankopen verloopt. De aanleg van het noordelijke deel zal immers nog even op zich laten wachten.

De stad heeft wel al een visie uitgewerkt over hoe het gebied er zal uitzien. In het noordelijk deel kunnen drie zones onderscheiden worden: een open natuurzone, een boszone en een zone voor sport. Deze laatste zone zal eerst ingericht worden.

Tegen de Schelde aan komt een open moeras- en graslandzone. Tijdens de winter staat nu al een groot deel onder water, zij het wel versnipperd. Door het opstuwen van het water en door een beperkt uitgraven van de grond zal een groter aaneengesloten nat gebied ontstaan. Daarnaast zorgen poelen en grachten, die hier en daar verspreid te vinden zijn in het noordelijk gebied, voor bijkomende zones met (tijdelijk) open water.

Dichter bij de bebouwing komt een recreatieve boszone die zal aansluiten bij de sportcluster. Los van de reeds aanwezige clubs - voetbalclub VSV en korfbalclub Neerlandia - zijn er enkele nieuwkomers: baseballclub Ghent Knights en cricketclub Arcadians. Er komt ook een extra voetbalterrein voor de buurt. Joggers zullen zich kunnen uitleven op de nieuwe trimpiste en mountainbikers krijgen een avontuurlijk mountainbikeparcours. Binnen twee jaar zouden de eerste terreinen van de sportcluster aangelegd moeten zijn.

Een fiets- en wandelpad zal de Scheldedijk aan Gentbruggekouter via de boszone verbinden met Boer Janssens en zo de verbinding maken met het zuidelijke deel. Andere wandelpaden zullen hoofdzakelijk beperkt blijven tot de boszone. De natuurzone zal slechts toegankelijk zijn voor wie zijn laarzen aantrekt. Het is een luwe zone waar vooral de natuur primeert.

Buurtbakens

Op het moment dat het zuidelijke deel ingericht is, worden over het hele gebied infoborden geplaatst, ook in het noordelijke deel. Er komen hoofdbakens met een grondplan aan de hoofdtoegangen. Aan de kleinere toegangen geven buurtbakens aan de bezoeker een signaal dat ze de Gentbrugse Meersen binnengaan. Specifieke plekken krijgen een wegwijzer zoals de speeltuin, de hondenlosloopweide, het vredesmonument, het geboortebos,' En er worden twee wandelingen bewegwijzerd waarvan de langste ook door het noordelijk deel zal lopen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over