Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gent bouwt fiets- en voetgangersbrug over de Leie

Gerelateerde onderwerpen :

Gent bouwt fiets- en voetgangersbrug over de Leie

Foto’s: Tim Van de Velde / Team Vlaams Bouwmeester.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (Sogent) schrijft een studieopdracht uit voor de bouw van een vaste fiets- en voetgangersbrug over de Leie aan Snepkaai/Griendijk. Het gaat om een ontwerpwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De selectievergadering is gepland op 30 maart, een eerste briefing volgt op 14 april. Het project wordt op 18 augustus toegewezen aan de uitvoerders.

Sogent reserveert voor de realisatie van de brug een investeringsbudget van 1,75 miljoen €. Dit bedrag geldt als maximumbudget en is inclusief de omgevingswerken ter hoogte van de Griendijk, de Snepkaai en/of de Koningin Fabiolalaan. Dit bedrag is exclusief studiekosten en btw.

De brug is een onderdeel van het Westerringspoor en maakt deel uit van het hoofdfietsroutenetwerk van de stad Gent. De brug is tevens het sluitstuk van het Rinkhoutpad of de trage verbinding tussen het Maria-Hendrikaplein en het recreatiedomein Blaarmeersen, zoals opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’. Op lokale schaal ontsluit de fiets- en voetgangersbrug de noordelijke stationsbuurt naar één van de belangrijkste recreatieve groenpolen van de stad Gent.

De brug zal een belangrijke incentive zijn voor de toekomstige appartementsbewoners van het aanpalende project Rinkkaai, waarvoor Sogent een private partner heeft aangesteld en waarvoor momenteel een verkavelingsaanvraag wordt voorbereid. Door de rechtstreekse én veilige verbinding met het recreatiedomein Blaarmeersen is de toekomstige brug een belangrijke hefboom voor gezinsvriendelijke hoogbouw.

Sogent zoekt voor deze opdracht een ontwerp- en ingenieursteam dat voldoende onderlegd is voor de uitvoering van de volledige opdracht, d.w.z. van de opmaak van het ontwerp en de volledige technische uitwerking ervan, van de opmaak van de documenten tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en de opmaak van het aanbestedingsdossier, inclusief het nazicht van de offertes, en voor de opvolging en controle gedurende de uitvoering van de werken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels