Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

(c) De Vlaamse Waterweg

In Genk wordt de spoorbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door een nieuwe en hogere brug. De werken starten eind dit jaar of begin volgend jaar en worden uitgevoerd door BAM Contractors voor een totaal bedrag van 23,8 miljoen €.
De vervanging maakt deel uit van het project van De Vlaamse Waterweg om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 m waardoor het rendement van de binnenvaart in het algemeen en van de containervaart in het bijzonder verhoogd wordt. De Vlaamse Waterweg wil zo het vervoer over water stimuleren.
 
Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt ongeveer 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8.000 per dag die minder op onze wegen rijden.
 
Het verhogen van de bruggen moet het Albertkanaal vlotter en veiliger bevaarbaar maken en biedt een kans voor vierlagencontainertransport. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot. Intussen zijn reeds 43 van de 62 bruggen verhoogd en zijn 14 andere bruggen in de uitvoeringsfase.
 
“De huidige spoorbrug ligt vlak naast het sluizencomplex van Genk en maakt deel uit van een spoorlijn die uitsluitend gebruikt wordt voor goederenvervoer. De huidige brug bestaat uit drie delen met een totale overspanning van 175 m. De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie herbouwd en bestaat uit twee delen van elk ongeveer 90 m. Ook de  bestaande bruggen over de Kanaalweg en de Kanaaloever worden vervangen en de aanliggende wegenis zal worden aangepast”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.
 
Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt meer dan 1.000 km bevaarbare waterwegen en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van zo’n waterweg.
 
“Meer vracht over het water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen. Recent beslisten we om vanuit het relanceplan de nodige middelen vrij te maken om de nog resterende brugverhogingen in 2021 aan te besteden. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen”, verklaart Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.
 
Momenteel worden op de site reeds aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen gedaan. De eigenlijke werken voor de bouw van de nieuwe brug starten eind dit jaar of begin 2021. In een eerste fase van de werken wordt nieuwe weginfrastructuur aangelegd. De bestaande verkeerscirculatie wordt hierbij behouden. Ook het montageterrein op linkeroever wordt dan in gereedheid gebracht. Hiervoor wordt de Kanaalweg onderbroken.
 
Om de brug te kunnen herbouwen wordt het goederenverkeer over de spoorlijn gedurende acht maanden onderbroken. De onderbreking is voorzien van midden mei 2021 tot eind januari 2022. In deze fase zijn de verkeersrelaties in de Kanaalweg (LO) en Kanaaloever (RO) volledig onderbroken. De relatie Mondeolaan – sluisbrug – Swinnenwijerweg blijft operationeel.
 
Ook de Kanaalweg (linkeroever) en de Kanaaloever (rechteroever) worden heraangelegd binnen de werken en worden voorzien van vrijliggende fietspaden. Deze beide wegen zullen na de werken via een kleinere onderbrugging onder de spoorweg door gaan. Aansluitend aan de bouw van de spoorbrug zal Infrabel binnen dezelfde spooronderbreking werken uitvoeren om de spoorlijn te moderniseren en te elektrificeren.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerp van nieuwe Krugerbrug is klaar

Ontwerp van nieuwe Krugerbrug is klaar

Het ontwerp voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug die de huidige Krugerbrug in Hoboken zal vervangen, is klaar. Na het technisch uitwerken van de plannen en het vragen van een omgevingsvergunning kan de bouw in de eerste helft van 2021 van[…]

26/06/2020 | Burgelijke BouwkundeBrug
Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Infrabel trekt spoorprojecten weer op gang

Infrabel trekt spoorprojecten weer op gang

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Meer artikels