Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gemeenten moeten meer geld vrijmaken voor wegenbouw

Gemeenten moeten meer geld vrijmaken voor wegenbouw

Steden en gemeenten moeten noodgedwongen flink besparen en dat hakt stevig in het orderboekje van de Vlaamse wegenbouwers. In vier jaar tijd verdwenen al 1.600 jobs in de sector, een achteruitgang met 18%. Dit jaar staan nog eens duizend banen op de helling. Nog eens 1.000 banen zijn bedreigd in 2015. De conjunctuurindicatoren in de wegenbouwsector staan in het rood: niet alleen voor de huidige bedrijvigheid maar ook voor het orderbestand en het bedrag van de nog uit te voeren werken. Deze twee laatste elementen wijzen op weinig beterschap voor de toekomst.

In het begin van de crisis werden vooral de kleinere spelers getroffen, die vrijwel uitsluitend werken voor steden en gemeenten. De voorbije jaren kregen ook de grotere spelers het moeilijker. De financiële reserves blijven krimpen. Er is niet onmiddellijk uitzicht op nieuwe grote wegenwerken. De formule van economische werkloosheid is voor bedrijven alleen houdbaar indien er op een redelijke termijn uitzicht is op meer werk. Een afbouw van de tewerkstelling is daarom voor heel wat bedrijven moeilijk te vermijden.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) moeten de gemeenten opnieuw meer investeren in wegenbouwwerken. Uit een analyse van de VCB blijkt dat het aantal gemeentelijke aanbestedingen voor wegenwerken het voorbije jaar nauwelijks is toegenomen, dit ondanks de forse daling van 40% die er al was in de periode 2011 tot 2013. Bovendien geeft het aantal aanbestedingen geen volledig zicht op het aanbestedingsvolume, temeer omdat de conjunctuuranalyses van de Nationale Bank aantonen dat de aanbestedingen vaker kleinere werken betreffen dan voorheen.

De lege orderboeken zijn het gevolg van de aanhoudende afname van het aantal gemeentelijke aanbestedingen in de wegenbouw. De lichte heropleving in 2014 is te beperkt om de opgebouwde achterstand in te halen. Indien slechts gedurende een jaar een daling van de aanbestedingen had plaatsgevonden, zouden wegenwerkers dit kunnen compenseren doordat ze nog extra werk hebben uit de vorige jaren. Maar omdat er reeds sinds 2011 een dalende trend is hebben wegenbouwers geen reserve meer in hun orderboekjes. Op die manier geraken die helemaal leeg.

De VCB dringt er bij de overheden op aan deze situatie te keren. Zoniet zal het jobverlies in de sector onverminderd voortgaan. Concreet dringt de VCB aan op de volgende maatregelen:

De 320 miljoen ' die de Vlaamse regering jaarlijks reserveert voor rioleringswerken (ook gemeentelijke), moeten effectief vastgelegd geraken. Vergunnings- en onteigeningsprocedures bemoeilijken dit vaak. Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid behalve voor het vergunningenbeleid ook bevoegd voor het onteigeningsbeleid. Dit moet ervoor zorgen dat de investeringsbedragen die gebudgetteerd zijn, maximaal worden vastgelegd.

Het gemeentelijke investeringsfonds dat de nieuwe Vlaamse regering vanaf dit jaar wil instellen, moet voldoende ruim zijn. Dit fonds biedt als voordeel dat gemeenten deze middelen uitsluitend voor investeringen kunnen gebruiken. De Vlaamse overheid moet er voor zorgen dat bij de rioleringswerken die zij samen met de gemeenten uitvoeren, niet worden geblokkeerd omdat de gemeente stil zit en niet mee wil investeren.

Jaarlijks komt er ongeveer 100 miljoen ' bij in het Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) vanuit onbenutte begrotingsmiddelen uit de begroting van het jaar voordien. De Vlaamse regering zou dit bedrag maximaal moeten aanwenden voor de uitvoering van wegenwerken.

Op iets langere termijn ' vanaf 2016 ' moet de Vlaamse overheid de inkomsten uit het rekeningrijden voor vrachtwagens aanwenden voor de verbetering van de wegeninfrastructuur. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar