Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gemeenten hebben mentale klik nog niet gemaakt

Gerelateerde onderwerpen :

,
Gemeenten hebben mentale klik nog niet gemaakt

Lokale overheid nog niet toe aan compacter bouwen

De vastgoedsector stelt vast dat nieuwe woonbeleid nog te weinig praktisch uitvoerbaar is: steden en gemeenten hebben de mentale klik om compacter en hoger te bouwen nog niet gemaakt.

Dat blijkt uit een rondvraag van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS) die naar aanleiding van het vastgoedevent Realty werd afgenomen bij meer dan 150 vastgoedontwikkelaars, -investeerders en -verkavelaars. 

Compacter bouwen dan wat men decennialang gewoon was? Zes op de tien vastgoedspelers vindt hiervoor weinig of geen steun bij de lokale overheden. Voor hoogbouw is het verzet nog groter. Meer dan zeven op de tien ontwikkelaars vindt hiervoor weinig bereidheid bij de steden en gemeenten. Bijna één op de drie projectontwikkelaars stoot regelmatig op verzet van de lokale overheden als het gaat om ambitieuze, grootschalige projecten. Ongeveer driekwart van de gemeenten heeft volgens de vastgoedsector een duidelijk beeld over vastgoedontwikkeling. Maar zodra de plannen iets anders of grootser zijn dan normaal, is er terughoudendheid.

De Vlaamse en de Brusselse bouwmeesters hebben, samen met heel wat andere experts, al enige tijd maar één devies: we moeten met z’n allen compacter, meer in de hoogte en dichter bij elkaar gaan wonen. De vastgoedsector schaart zich achter die visie op het woonbeleid maar de mooie theorie is niet zo evident in de praktijk, zo blijkt. Meer dan de helft van de Belgische vastgoedontwikkelaars mag vandaag rekenen op heel wat terughoudendheid bij steden en gemeenten als ze ‘ambitieuze’ plannen voorstellen die in de richting van het nieuwe woonbeleid gaan.

Weinig steun 

“We hebben in ons land een aantal mooie vastgoedprojecten die bijzonder goed illustreren welke richting men met ons woonbeleid uit wil. Denk maar aan verschillende grote bouwwerven in Antwerpen, Brussel en Namen. Niet toevallig zijn dat steden die op het vlak van vastgoed ook erg ambitieus zijn. Alleen mag het niet beperkt blijven tot die paar steden. Te vaak merken we nog dat lokale overheden een zekere schrik hebben om bepaalde zaken anders aan te pakken dan in het verleden”, verklaart Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder van UPSI-BVS.

Barrières 

Visie is er bij heel wat gemeentebesturen nochtans genoeg, zo meent de vastgoedsector. Alleen strookt die vaak nog niet helemaal met die van de bouwmeesters of andere experts. “De meeste steden en gemeenten hebben wel ambitie, maar zodra het project iets anders of groter is dan normaal, duiken er barrières op. Daarvoor zijn verschillende redenen: een tekort aan gekwalificeerd personeel, te trage en complexe procedures, een gebrek aan financiële middelen, … Maar vaak vloeit die terughoudendheid ook voort uit een zekere angst voor negatieve reacties uit de buurt. Maar juist dan moet je je visie goed uitleggen. Kijk naar Duitsland, waar men met Hafencity-project in Hamburg de grootste stadsontwikkeling van Europa kan bouwen. Hier worden 6.000 appartementen en kantoorruimte voor 45.000 mensen gerealiseerd. Dan weet je dat we hier nog een weg hebben af te leggen”, aldus Carrette.

Vergunningenbeleid

Een doorn in het oog van de vastgoedmakelaars is vooral het tempo en de manier waarop stedenbouwkundige vergunningen verstrekt worden. 63% van de projectontwikkelaars in Wallonië ziet op dat vlak een probleem. In Brussel is ruim 62% die mening toegedaan, in Vlaanderen krijgt nog 30% ermee af te rekenen.

“De vastgoedsector en de overheden moeten daarom opnieuw meer durven samenzitten. Een aantal heikele, actuele dossiers hebben er de jongste jaren voor gezorgd dat politici het debat met de vastgoedsector soms schuwen. Compleet onterecht, want een grote meerderheid van de vastgoedprofessionals wil vooral maatschappelijk meedenken. Dat is de boodschap die we ook aan de verschillende overheden willen overmaken”, stelt Mathieu Van Marcke, general manager van Realty.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Binnenkort lanceert het Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw een subsidieoproep voor smart city-projecten van steden en gemeenten. Net zoals bij de vorige oproepen kunnen lokale besturen een subsidie aanvragen voor projecten waarbij data[…]

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Meer artikels