Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gemeente Putte zoekt nieuwe bestemming voor pastorie van Beerzel

Gerelateerde onderwerpen :

,
Gemeente Putte zoekt nieuwe bestemming voor pastorie van Beerzel

Een uitzicht op de pastorie met de brede korfboogpoort en de tuin vanaf het Beerzelplein in Putte. (Foto: Sally Vetters, Wikipedia).

De gemeente Putte vroeg eind vorig jaar aan de Stichting Kempens Landschap om mee na te denken over de toekomst van de Sint-Remigius pastorie in de deelgemeente Beerzel. Er wordt nu een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke nieuwe functies de beschermde site zou kunnen krijgen.
De pastorie van Sint-Remigius ligt aan het Beerzelplein, schuin tegenover de gelijknamige kerk. De brede korfboogpoort geeft toegang tot de pastoriesite met ommuurde tuin. De gemeente Putte is eigenaar van de site.
 
“Het huidige gebouw werd opgericht in 1610, nadat de vorige pastorie was afgebrand. Het materiaal van de oude pastorie werd daarbij gerecupereerd. Het oorspronkelijk éénlagig gebouw werd in de loop van zijn lange geschiedenis meermaals uitgebreid en verbouwd. De meest recente aanpassingen dateren uit de jaren 1970. Ook de tuin is in al die eeuwen geregeld van uitzicht gewijzigd”, vertelt Peter Gysbrechts, de burgemeester van Putte.
 
Toch heeft het geheel een belangrijke historische waarde. De pastorie met de afsluitmuur en de inkompoort zijn in 1984 dan ook beschermd als monument. De toenmalige binnenkoer en de tuin werden tegelijkertijd beschermd als dorpsgezicht.
 
Sinds het overlijden van de pastoor van Beerzel staat het pand leeg. Maar door zijn historiek en de centrale ligging aan het Beerzelplein heeft het gebouw nog heel wat nieuwe mogelijkheden. Daarom ging Stichting Kempens Landschap in opdracht van het gemeentebestuur op zoek naar een studiebureau om dit potentieel in kaart te brengen.
 
”Om tot een geslaagde herbestemming te komen, moet een symbiose worden nagestreefd tussen de erfgoedwaarden en de economische meerwaarde van een nieuwe bestemming. Beide aspecten dienen dan ook evenwaardig te worden onderzocht binnen het herbestemmingsonderzoek. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise”, zegt Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.
 
Voor de pastorie in Beerzel was er keuze uit drie kandidaturen. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan het architectuur- en adviesbureau Erfgoed & Visie.
 
Omdat het om beschermd erfgoed gaat, komt dit herbestemmingsonderzoek in aanmerking voor een onderzoekspremie. Bij het agentschap Onroerend Erfgoed werd een premie aangevraagd voor het maximaal bedrag van 20.000 €.
Nu de gunning rond is en de onderzoekspremie is aangevraagd, kan het eigenlijke onderzoek binnenkort van start gaan. Dit zal verlopen in vier fasen.
 
“We starten met een grondig onderzoek van de site zelf. Daarvoor zullen opmetingen en bouwtechnische inspecties worden uitgevoerd, aangevuld met bouwhistorisch onderzoek en een ruimtelijke analyse”, vertelt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.
 
“In een tweede fase volgt een onderzoek naar het toekomstig potentieel van de pastorie en zullen de eerste herbestemmingspistes in kaart worden gebracht. Vervolgens zal via een ontwerpend onderzoek in meer detail worden nagegaan welke pistes effectief realiseerbaar zijn. De resultaten van al die deelonderzoeken worden in de laatste fase samengebracht in een eindrapport”, aldus Helsen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Europese erfgoedprijs voor Atlantikwall Raversyde

Europese erfgoedprijs voor Atlantikwall Raversyde

Batterij Aachen op de Atlantikwall Raversyde in Oostende, gelegen in het gelijknamige provinciedomein, is één van de laureaten van de European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Het is de enige Duitse kustbatterij uit de[…]

05/07/2022 |
29 nieuwe projectoproepen voor restauratie erfgoed

29 nieuwe projectoproepen voor restauratie erfgoed

Groen licht voor vier grote restauratieprojecten in Antwerpen

Groen licht voor vier grote restauratieprojecten in Antwerpen

Restauratiepremies voor 64 beschermde monumenten

Restauratiepremies voor 64 beschermde monumenten

Meer artikels