Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geluidsschermen leveren zonne-energie

Geluidsschermen leveren zonne-energie

Verschillende bedrijven experimenteren met zonnepanelen en -cellen die in autowegen en fietswegen worden ingebouwd. Maar langs vele snelwegen staan ook geluidsschermen. Nu wordt ook gedacht om die schermen in te zetten voor het opwekken van zonne-energie. In Nederland gaat het om een oppervlakte van zowat 1.250 km², die heel nuttig zou kunnen besteed worden. De prijs is een nadeel, net als het feit dat de schermen gevoelig zijn voor vandalisme of diefstal. Bovendien zou de stroomopbrengst weleens kunnen tegenvallen. De oriëntatie en hellingshoek van een geluidsscherm ten opzichte van de zon is niet altijd ideaal. Hoe realistisch is zo'n multifunctioneel scherm dat niet alleen de verkeersgeluiden tegenhoudt maar tegelijk ook elektriciteit levert'

In de loop van volgend jaar zal langs de A16 bij het Zuid-Hollandse Dordrecht in ieder geval een geluidscherm worden geplaatst dat zonne-energie opwekt. Het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde in opdracht van Rijkswaterstaat een 6 m hoog prototype dat zich uitstrekt over een lengte van 450 m. Aan beide zijden van het scherm bevinden zich zonnecellen. De concrete ontwikkeling en realisatie van het scherm wordt dit jaar door Rijkswaterstaat aanbesteed. De bedoeling is het tot 2021 als demonstratieproject te gebruiken. Als het testproject succesvol is, kan de vraag naar dergelijke geluidszonneschermen fors toenemen. Het systeem kan immers overal ter wereld worden toegepast.

Het ingenieursbureau voor productvormgeving (ipv) Delft werkte samen met Holland Scherm en Pieters Bouwtechniek eerder al een dergelijk scherm uit. Door het gebruik van stalen staanders, glazen panelen en een betonnen plint ontstaat een betaalbaar ontwerp. Om te voorkomen dat de panelen worden gestolen, worden ze met popnagels stevig verankerd in een staalplaat. Om een optimaal rendement te leveren, worden de zonnepanelen in een hoek van 30° geplaatst.

's-Hertogenbosch

Een consortium onder leiding van ­Heijmans is eveneens gestart met een project waarin een innovatief zonne-geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt onderzocht in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het geluidsscherm wordt beproefd onder de naam Sonob (Solar Noise Barriers). Het beperkt geluidhinder voor omwonenden en kan tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Hiermee krijgen burgers stillere wegen en duurzame stroom.

Partners in het consortium zijn de TU Eindhoven, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Solar Energy Application Center (SEAC), Van Campen Industries en Dutch Space. Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de Topsector Energie.

Het project wil een doorbraakinnovatie ontwikkelen voor een modulair zonne-geluidsschermconcept. De basis daarvoor ligt in LSC-technologie ((Luminescent Solar Concentrator), waarbij ook wordt gekeken naar de energieopbrengst van bestaande technologie. De partners onderzoeken en werken aan nieuwe materialen, productontwerp en een prototype op ware grootte in een 'living lab'-omgeving in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De veldtest zal minimaal een jaar duren.

Ook in andere landen wordt geëxperimenteerd met het inschakelen van geluidsschermen als verstrekkers van zonne-energie. In het Italiaanse Marona d'Isera (Trentino-Alto Adige) werd langs de Brenner-autosnelweg over een lengte van 1.041 m een strook van zonnepanelen geïnstalleerd. De gemiddelde hoogte is 5,6 m en het fotovoltaïsche oppervlak bedraagt ongeveer 4.907 m². De jaarlijkse productiviteit is ongeveer 680.000 kWh.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt