Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats'

Gerelateerde onderwerpen :

'Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats'

Europees Commissaris Marianne Thyssen heeft van haar collega's in de Europese Commissie groen licht gekregen om de Detacheringslijn uit 1996 aan te passen. Ze zal o.m. inzetten op een gelijke vergoeding voor gelijk werk als het werk op dezelfde plaats wordt uitgevoerd. Dat zei Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere op het jaarfeest van Bouwunie West-Vlaanderen in het West-Vlaams Tegelhuis in Roeselare.

'Ten eerste moet een doeltreffend toezicht worden uitgebouwd. De autoriteiten moeten meer instrumenten krijgen om te controleren of voor een gedetacheerde werknemer wel degelijk sociale lasten worden betaald in zijn of haar eigen land. Ten tweede moeten ook de loonvoorwaarden worden aangepast. Vandaag voorziet de Detacheringsrichtlijn dat werknemers in een ander land recht hebben op het minimumloon. Daar wil Thyssen vanaf. Haar stelregel is: 'gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats'. Onafhankelijk van de soort detachering zal elke werknemer in ons land voor hetzelfde werk op hetzelfde niveau moeten worden vergoed. Het einddoel is tweeledig: een fatsoenlijk loon voor de werknemer en komaf maken met de wildgroei aan 'postbusbedrijven', een hardnekkige ziekte die we dringend moeten uitroeien', duidt Vandenkendelaere.

'Ook wil commissaris Thyssen de verordening moderniseren die de sociale zekerheidssystemen van de lidstaten coördineert. Dat kan een slok op een borrel betekenen voor werknemers en bedrijven in grensgebieden als West-Vlaanderen, waar grensarbeid nog te veel zorgt voor administratieve rompslomp. Marianne Thyssen zal op 9 december het ganse pakket van maatregelen voorstellen', belooft Vandenkendelaere.

Hij begon zijn toespraak met het alfa en het omega van de Europese Unie: de economische ruimte. 'De Europese Unie en de eurozone in het bijzonder doen het niet slecht. Het economische herstel in de eurozone en de Unie als geheel zet zich toch al drie jaar gestaag door. Ook volgend jaar verwacht men opnieuw een bescheiden groei ondanks enkele alarmsignalen op de wereldmarkt. Onze groei wordt vooral geschraagd door lage olieprijzen, een zwakkere wisselkoers van de euro en het stimulerende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Bemoedigend is dat de eurozone zich weerbaar toont nu de Chinese motor sputtert en de geopolitieke spanningen in onze periferie oplopen. Maar deze rugwind is slechts tijdelijk en we moeten van dit moment gebruik maken om de handen uit de mouwen te steken: onze overheidsfinanciën moeten worden gesaneerd, we moeten blijven investeren en investeringen stimuleren. We moeten ten slotte ook de concurrentiepositie van onze bedrijven versterken', bezweert Vandenkendelaere.

'De Europese Commissie beseft dit en heeft, hoewel wat ondergesneeuwd door de Griekse tragedie en de vluchtelingencrisis, al heel wat ambitieuze 'werven' gestart. Het Juncker-investeringsplan bijvoorbeeld dat, via een sneeuwbaleffect, 315 miljard ' wil mobiliseren voor particuliere en openbare investeringen waaronder 75 miljard ' voor kmo's. De Europese Centrale bank deed haar duit in het zakje door de geldkraan open te draaien om de inflatie aan te wakkeren en vooral deflatie te vermijden. Dat meersporenbeleid op Europees niveau moet echter worden geflankeerd door versterkende maatregelen op het niveau van de lidstaten. Landen als Duitsland en Nederland hebben tijdens de crisis verregaande hervormingen doorgevoerd, o.m. in hun arbeidsmarktbeleid, en plukken daar nu de vruchten van. Ierland moest in 2009 nog aan het Europese infuus. Na enkele verstandige aanpassingen in hun fiscale beleid, hun arbeidsmarktbeleid en in de openbare sector kon het land vijf jaar later groeicijfers voorleggen van 5,2%', weet de jonge Europarlementariër uit Roeselare.

Het Belgische groeicijfer van 1,3% steekt daar wat schril tegen af. 'Toch moet ik eraan toevoegen dat de crisis er bij ons lang niet zo diep heeft ingehakt als ginds. Om die reden koos ons land aanvankelijk voor een gematigder aanpak. Recent schakelde de regering echter een versnelling hoger door de taxshift aan te kondigen. Daarin wordt trouwens speciaal aandacht besteed aan de bouwsector waar een lastenvermindering meer dan welkom is om de deloyale concurrentie en het massale jobverlies te stoppen.

We merken trouwens dat de bouwbarometer gedurende het derde kwartaal opnieuw stijgt en op het hoogste niveau staat sinds september 2011. Toch is dat nog geen reden om de champagne te ontkurken. Een Beaujolais kan nog net. Het herstel gaat namelijk heel traag, de barometer staat nog anderhalf punt onder een gezonde 100 en vooral inzake tewerkstelling hinkt de bouw achterop', besluit Tom Vandenkendelaere.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels