Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geldverspilling door slechte dakisolatie

Zes op de tien Belgen met een woning is niet bereid om de komende vijf jaar zijn dakisolatie te verbeteren. Erger nog: 21% van de bestaande woningen heeft zelfs geen dakisolatie. Nochtans gaat de meeste warmte verloren door het dak en zijn drie op vier mensen zich daarvan bewust. De belangrijkste hindernissen om de dakisolatie te verbeteren, zijn een gebrek aan budget en onvoldoende kennis van dakisolatienormen en van geschikte dakisolatiematerialen.

Dit zijn enkele conclusies uit een representatieve steekproef die in opdracht van Unilin, division insulation werd uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau bij 500 Belgen. De lage investeringsbereidheid voor dakisolatie is geen goed nieuws voor ons land. België behoort nu al bij de vijf meest CO2-vervuilende landen ter wereld. Slecht of niet geïsoleerde daken zijn een belangrijke oorzaak van de grote ecologische voetafdruk van België. De renovatiemarkt is de achillespees in de strijd tegen de verhoogde CO2-uitstoot.

Volgens cijfers van het Wereldnatuurfonds (WWF) bedraagt de ecologische voetafdruk per Belg 7,45 ha en is dat vooral te wijten aan het grote patrimonium aan relatief oude en slecht geïsoleerde gebouwen waaruit veel energie ontsnapt. Ondanks het besef van dit grote warmteverlies en de gevolgen hiervan voor de energiefactuur, vormt dakisolatie geen prioriteit voor de Belg. 63% van de Belgen met een woning is niet bereid om de komende jaren het dak en/of de zoldervloer te isoleren of de bestaande isolatie te verbeteren.

Budget

Nochtans zijn de ondervraagden zich bewust van het energiebesparende effect van dakisolatie. Drie op vier weet dat het grootste warmteverlies in de woning via het dak gaat en voor 87% is het verlagen van de energiekost de belangrijkste reden om wel te investeren in dakisolatie. Een belangrijke reden om niet te investeren in dakisolatie is het budget. 38% van de Belgen zegt andere budgettaire prioriteiten te hebben. Vooral bij mensen jonger dan 34 jaar is het beperkte budget een knelpunt (70%). Nochtans weet 75% dat de overheid premies uitreikt voor dakisolatie van woningen. Voorts blijkt uit de peiling dat 55-plussers zich te oud vinden om nog te investeren in dakisolatie (40%).

Onvoldoende kennis

Naast het budget bepaalt ook een onvoldoende kennis van de huidige normen, premies en meest geschikte isolatiematerialen de investeringsbereidheid in dakisolatie. Door het gebrek aan kennis en de complexiteit van de regelgeving inzake energie-efficiëntie raken veel mensen daar niet meer wijs uit.

Eén op vier weet niet dat de overheid premies geeft voor dakisolatie voor renovaties. Zeven op tien Belgen weet niet welke dakisolatiematerialen milieuvriendelijk zijn en bovendien vinden ze het moeilijk om de meest geschikte dakisolatie te kiezen (67%). Door de verstrengde dakisolatienormen en de complexiteit ervan is zes op de tien landgenoten ervan overtuigd dat dakisolatie door vakmensen moet worden geplaatst.

Het valt op dat de bereidheid om in dakisolatie te investeren nauwelijks bepaald wordt door premies en fiscale voordelen. Slechts 17,5% wil investeren in een betere dakisolatie om nu nog te genieten van de overheidssteun en 6% om in orde te zijn met de strengere epb-normen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van de woning (65%) en het verkleinen van de impact op het milieu (36%) zijn voor 37% van de eigenaars van een bestaande woning voldoende redenen om hun dakisolatie te verbeteren.

'Het paradoxale is dat mensen zich ervan bewust zijn dat een slechte dakisolatie voor een hogere energiefactuur zorgt, maar dat ze toch andere prioriteiten leggen in hun renovatieproject. Om de EU 2020 energie-efficiëntienormen te realiseren, zal de overheid niet alleen moeten inzetten op premies maar vooral op sensibilisering en een duidelijke communicatie over dakisolatiemogelijkheden, terugverdientijden en energie-efficiëntiemaatregelen om zo meer eigenaars van een bestaande woning te motiveren om hun dakisolatie te verbeteren,' besluit Kris Bulckaen, sales- en marketingdirector Belux van Unilin, division insulation. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af