Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geldgebrek zet rem op renovatiegedrag

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Geldgebrek zet rem op renovatiegedrag

Het renovatiegedrag in België bleef vorig jaar op peil, al had het aantal uitgevoerde projecten een stuk hoger kunnen liggen. Meer dan de helft van onze landgenoten hebben immers hun renovatieplannen niet uitgevoerd door een gebrek aan voldoende financiële middelen. Vooral jonge gezinnen kampen met dit probleem. Daar komt nu nog bij dat de banken hun voorwaarden om te lenen moeten aanscherpen van de Nationale Bank.

“Dat is toch een spijtige zaak. Het renovatieproces van de woning is nu al sterk gespreid in de tijd en verbouwers proberen zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uit te voeren. Indien de verbouwer zich zou omringen met professionals en gebruik zou maken van de innovatieve oplossingen die vandaag beschikbaar zijn, zou een kwalitatievere woning tot stand komen die klaar is voor de toekomst”, verklaart Bieke Gepts van Essencia, het marketingbureau voor de bouwsector dat een onderzoek over renovatiegedrag uitvoerde bij duizend representatieve Belgen.

Uit de rondvraag blijkt dat renoveren iets is van alle leeftijden. Liefst 38% van de Belgische bevolking tussen 25 en 74 jaar heeft in 2016 minimum één renovatiewerk uitgevoerd. Ondanks het grote belang dat de renovatiemarkt al heeft in de totale bouwsector blijkt de wil om te verbouwen toch nog een stuk groter.  Meer dan de helft van de Belgen heeft bepaalde renovatieplannen niet uitgevoerd door gebrek aan financiële middelen. In Wallonië (65%) is dit nog meer het geval dan in Vlaanderen (49%). Het zijn ook vooral jonge gezinnen (tussen 25 en 39 jaar) die hiermee te maken hebben. 

Leningen

Toch stapt de renoverende Belg niet snel naar de bank. Slechts 30% laat weten geleend te hebben voor renovatiewerken. 10% van hen zou liever een hoger bedrag geleend hebben, maar kreeg dit niet van zijn of haar financiële instelling. Als vanaf mei dit jaar de kredietvoorwaarden bij de bank extra gaan verstrengen, kan dit percentage nog stijgen. Dit zet volgens Essencia de gedachtegang van kwalitatief en energetisch wonen onder druk.

Voor vele jongeren die een eerste eigendom willen kopen, blijft een nieuwe woning onbetaalbaar. Daarentegen is het aanbod van oude woningen die op de markt komen aanvankelijk wel betaalbaar, maar vergt het veel inspanningen om ze aan te passen aan de huidige energetische normen en comfortwensen.

“Vanuit onze traditionele gedachtegang dat wij als ‘goede’ Belg een eigen woning moeten bezitten, steken jonge gezinnen hun laatste euro’s in de aankoop van een woning. De renovatie van hun huis wordt door hen gezien als een meerjarenplan. Voor bijna 36% duurt het renovatieproces langer dan vijf jaar, bijna 10% spreidt het zelfs over meer dan tien jaar”, aldus Bieke Gepts.

Ook hier blijkt het ontbreken van financiën de oorzaak. 78% duidt dit als hoofdreden aan, maar bij jonge gezinnen loopt dit op tot 90%. De beslissing om veel werken zelf uit te voeren hangt hier dan ook nauw mee samen. Meer dan de helft van de jonge renoveerders tracht zoveel mogelijk zelf te doen. Een bestaande woning aanpassen aan de nieuwe standaarden is natuurlijk perfect mogelijk, maar professionele inbreng is hierbij geen overbodige luxe. Bovendien zijn er systeem- en prefaboplossingen op de markt waardoor de kans op bouwfouten sterk wordt verkleind en de renovatietermijn wordt beperkt.

“Dit vraagt uiteraard wel een budget en bij gebrek daaraan gaan de mensen vaak zelf aan de slag, zonder enige vorm van professioneel advies. We moeten opletten dat renoveren niet afglijdt tot een soort bricoleren. Gelet op de maatregelen in het kader van de betonstop en de kredietverstrenging moet altijd aandacht blijven uitgaan naar de woonkwaliteit en dus ook de kwaliteit van renoveren”, waarschuwt Bieke Gepts.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

CEO Filip Dewaele van het gelijknamige vastgoedbedrijf geeft zijn functie door aan Sofie Spriet. Zelf wordt hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast wil de vastgoedmakelaar de komende vijf jaar zijn netwerk uitbreiden van 43 naar[…]

Stormloop op woningen

Stormloop op woningen

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

Meer artikels