Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geld voor lokale besturen die openbaar domein ontharden

Gerelateerde onderwerpen :

,
Geld voor lokale besturen die openbaar domein ontharden

De wateroverlast van de voorbije weken bewees de noodzaak van buffer- en wachtbekkens op de juiste locaties in Vlaanderen, maar ook de ontharding van onze steden en gemeenten is een belangrijk deel van de oplossing.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt via de Blue Deal 15 miljoen € uit om lokale besturen te overtuigen om bestaande verhardingen in het openbaar domein uit te breken waar dat kan, en zo ruimte te maken voor meer groen en waterinfiltratie. Via ‘Vlaanderen breekt uit’ kunnen lokale besturen vanaf dit najaar onthardingsprojecten indienen.
 
“Lokale besturen leveren omgevingsvergunningen af en staan zelf in voor het inrichten van hun openbaar domein. Om hen te motiveren om een voorbeeldfunctie op te nemen rond ontharding en groenblauwe dooradering in onze dorpskernen gaat Vlaanderen de steden en gemeenten helpen om de meest ambitieuze en impactrijke onthardingsinvesteringen te realiseren”, zegt Demir, die daarvoor via het departement Omgeving 15 miljoen € uittrekt.
  
De voorbije weken bewezen de vele buffer- en wachtbekkens hun cruciale rol om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. In heel Vlaanderen werden op strategische plaatsen wacht- en bufferbekkens aangelegd en dijken gebouwd met een totale capaciteit van bijna 30 miljoen m³ of 30 miljard liter.
 
Minister Demir kondigde vorig jaar al aan 50 miljoen € te investeren om extra buffer- en wachtbekkens aan te leggen of bestaande infrastructuur te verbeteren in die gebieden waar de wateroverlast te groot is. De extreme regenval van de afgelopen dagen en de gevolgen ervan bewijzen de noodzaak van die investeringen.
  
“Maar extra buffer- en wachtbekkens alleen zijn niet de oplossing. Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard, wat het risico op overstromingen in de hand kan werken. Investeren in ruimte voor water en in ontharding is dan ook investeren in minder waterproblemen. Als we in onze pleinen en straten, steden en gemeenten water nergens de kans geven om in de grond te infiltreren, creëren we net de wateroverlast die vele mensen treft”, zegt Zuhal Demir.
  
Ontharden is het fysisch wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt en verschillende andere natuurlijke functies weer toelaat.
  
“De lokale besturen zijn daarbij erg vaak doorslaggevend. Zij leveren omgevingsvergunningen af en staan zelf in voor het inrichten van het openbaar domein. Daarom moeten we grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond ontharding en groenblauwe dooradering in onze dorpen en steden. Minder asfalt en beton en meer groen en waterinfiltratie is goed voor onze waterhuishouding, maar heeft ook positieve gevolgen voor iedereen die in de omgeving woont of werkt”, aldus Demir.
 
“Als gevolg van de klimaatverandering zullen we vaker te kampen hebben met extremere weersomstandigheden. Om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen die nieuwe realiteit met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige regenval op heel korte tijd, hebben we de Blue Deal in het leven geroepen. Mee investeren in ontharden, waar dat mogelijk is, maakt daar een onlosmakelijk deel van uit”, besluit de minister.
   
Meer info: http://www.vlaanderenbreektuit.be.

Vlaams minister Zuhal Demir ging in Heusden-Zolder zelf aan de slag.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

'Eerst het water, de rest komt later'

'Eerst het water, de rest komt later'

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

Meer artikels