Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gekrompen ontwikkelingscapaciteit bedreigt groei Nederlandse bouw

Gekrompen ontwikkelingscapaciteit bedreigt groei Nederlandse bouw

Dit jaar worden in Nederland naar verwachting 51.000 woningen gebouwd terwijl slechts 45.000 nieuwe bouwvergunningen worden verleend. Als het aantal vergunningen niet stijgt, zet dit vanaf 2017 een rem op de woningbouwproductie. Weinig bouwlocaties, een beperkte ontwikkelingscapaciteit bij zowel de gemeenten als bij ontwikkelaars en kleinere projecten zijn de belangrijkste oorzaken van de beperkte vergunningverlening, zo blijft uit een recent rapport van het ING Economisch Bureau.

De orderboeken van woningbouwers namen in mei flink toe tot 9,3 maanden werk. Dit komt mede doordat de bouwcapaciteit door faillissementen en bedrijfssaneringen de jongste jaren flink is afgenomen. Er zijn hierdoor minder bouwbedrijven over, die elk ook nog eens minder capaciteit hebben en die samen 'de koek' verdelen.

Een risico is dat het aantal afgeleverde woningbouwvergunningen na een korte opleving op een relatief laag niveau blijft. Na een dieptepunt van 26.000 vergunningen in 2013 steeg het aantal afgeleverde vergunningen naar 53.500 in 2015. Voor 2016 lijkt men af te stevenen op ongeveer 45.000 bouwvergunningen.

Rem op productie

De afname van het nieuwbouwaanbod komt ook tot uiting in de nog nauwelijks groeiende verkoop van nieuwbouwwoningen. Deze worden anderhalf tot twee jaar na het afleveren van de vergunning gebouwd. In 2016 wordt hierdoor nog een stijging van de gerealiseerde woningen verwacht tot 51.000 en in 2017 nog tot 53.000. Als het aantal bouwvergunningen niet stijgt, zet dit daarna echter een rem op de productie.

Er zijn volgens het ING Economisch Bureau verschillende redenen voor de stagnatie van de afgifte van bouwvergunningen. De markt trekt zo sterk aan dat gemeenten en ontwikkelaars een tekort aan ontwikkelcapaciteit hebben. Ook wordt meer ingezet op kleinere projecten. Het starten van veel kleine projecten kost meer tijd dan één groot project. Daarnaast ontwikkelen vooral ook woningcorporaties minder woningen.

Weinig bouwlocaties en kleinere projecten zijn de belangrijkste oorzaken van de beperkte vergunningverlening.

“Het aantal nieuw te bouwen woningen zal lange tijd achterblijven bij de behoefte. Een belangrijke oorzaak is een gebrek aan plancapaciteit. Voor bouwbedrijven is het verstandig te kijken naar alternatieven om de eigen bouwproductie op niveau te houden, bv. het omvormen van bestaande panden naar woningen voor kleine huishoudens maar ook verduurzaming en het levensloopbestendig maken van bestaande woningen', aldus Jan van der Doelen, sectormanager Bouw & Onroerend Goed van ING.

Brexit

Door de Brexit is een onzekere periode aangebroken waarbij de economische groei in het Verenigd koninkrijk (VK) stokt. Direct raakt dit de Nederlandse bouwsector nauwelijks. Naar schatting wordt minder dan 0,5% van het Nederlandse bouwvolume in het VK gerealiseerd.

Bij een zeer scherpe groeivertraging in het VK is de kans echter groot dat Nederlandse exporteurs, toeleverende bedrijven en dienstverleners uitbreidingsinvesteringen in bedrijfsgebouwen schrappen. Vooral de groothandel is door het relatief grote exportvolume naar het VK Brexitgevoelig waardoor investeringen in nieuwe logistieke centra op losse schroeven komen te staan. Dit raakt de utiliteitsbouw direct. Bij een zeer scherpe groeivertraging in het VK is bovendien de kans groot dat Nederlandse exporteurs besluiten minder personeel aan te nemen.

Al met al wordt door de Brexit voor zowel de bouwsector als de Nederlandse economie geen krimp of recessie verwacht. Maar de onzekerheid van de komende tijd zorgt wel voor een iets lagere groei in 2017.

In de eerste vier maanden van 2016 groeide de omzet van de Nederlandse infrabedrijven met ruim 2%. Veel van de opdrachten in de infrasector zijn overheidsgerelateerd en hierdoor niet rechstreeks gevoelig voor vraaguitval door de Brexit. Buizen- en kabelleggers en wegenbouwers draaiden meer omzet. Door de groeiende bouwproductie van woningen neemt ook de vraag naar toegangswegen toe.

De omzetten in de waterbouw krompen begin 2016 flink. Dit komt onder andere doordat baggeraars klaar zijn met grote internationale opdrachten, zoals de aanleg van het tweede Suez-kanaal, waardoor de omzet in 2014 flink steeg. Voor 2016 verwacht ING Economisch Bureau een volumegroei van 1,5% voor de infrasector.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair