Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Geen vergunning voor energie-atol bij slecht milieurapport'

'Geen vergunning voor energie-atol bij slecht milieurapport'

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein wil op basis van het milieu-effectenrapport beslissen of er een energie-atol kan gebouwd worden aan de Wenduinebank voor de Belgische kust. 'De vrees voor aanslibbing, stromingen, visuele vervuiling en algengroei zullen op een objectieve manier worden onderzocht. Op basis van dat milieueffectenrapport bepalen we of er al dan niet een bouwvergunning komt', stelde Tommelein eerder deze maand op een info-avond in De Haan over de aanleg van het energie-atol.

Tommelein benadrukt dat de procedure voor de milieuvergunning nog moet starten, dat de locatie vast ligt en dat de aanleg van het atol de overheid niks zal kosten. 'We moeten volop inzetten op hernieuwbare energie en op de diversificatie van onze energievoorzieningen. De aanleg van windmolenparken op de Noordzee is belangrijk om de Europese energiedoelstellingen te halen. Wind is gratis en op zee zo goed als altijd beschikbaar. Maar momenteel worden de windmolens bij onverwachte overproductie stilgelegd. We hebben daarom nood aan meer opslagcapaciteit op de Noordzee. Het energie-atol biedt daarvoor een oplossing', stelt de staatssecretaris.

Voor de aanleg van het atol zijn twee zones voorzien in het Marien Ruimtelijk Plan (MRP): aan de Wenduinebank, op 5 km voor de kust van De Haan, en aan de oostelijke zijde van de Haven van Zeebrugge. 'Het MRP kwam door mijn voorganger tot stand na intensief overleg met alle stakeholders en na een publieke consultatie. Alle opmerkingen of bezwaren over het energie-atol kregen een antwoord. Sommige bezwaren, zoals dat van het gemeentebestuur van De Haan, leidden zelfs tot aanpassingen van het plan', weet Tommelein.

Procedure

Het consortium iLand (Deme, Electrabel, Gimv) diende vorige zomer als enige een concessieaanvraag in voor de zone Wenduinebank. Omdat daarop geen bezwaren en mededingingsvoorwaarden binnenkwamen, volgde daarna de adviesprocedure. Alle adviezen van de belanghebbende administraties waren positief. Alleen de Vlaamse overheid en de CREG formuleerden bij hun positief advies enkele opmerkingen en voorwaarden.

Wind is gratis en op zee zo goed als altijd beschikbaar. Eind deze maand komt er een definitieve beslissing over de concessieaanvraag. 'Ik wil benadrukken dat de beslissing over de concessieaanvraag geen eindpunt vormt. Het is integendeel de start van de procedure voor de milieuvergunning', aldus Bart Tommelein.

De staatssecretaris toont alvast begrip voor de lokale bezorgdheid. 'Het atol kan een cruciale rol spelen in onze energiebevoorrading. Bovendien realiseren we met de aanleg een wereldprimeur. Er is zelfs interesse vanuit Japan. Maar ik begrijp de ongerustheid. Ik verkies ook een mooi zeezicht. Ik zal er daarom op toezien dat aan alle wettelijke en mi­lieuvoorwaarden wordt voldaan. Als zelfs een aangepast atol nog nefaste effecten zou hebben voor het milieu, kan er geen bouwvergunning komen', besluit de staatssecretaris. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele