Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geen vangnet voor architecten die moeilijk aan verzekering geraken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Geen vangnet voor architecten die moeilijk aan verzekering geraken

Orde van Architecten uithangbord sfeerbeeld

De wet van 31 mei 2017 over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het koninklijk besluit (kb) dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelt daarom uittredend minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s Denis Ducarme in gebreke. 

Architecten zijn gebonden aan een verzekeringsplicht om hun beroep te kunnen uitoefenen. In het belang van hun leden, maar ook in het belang van de aanbestedende diensten heeft de Orde heeft er altijd voor gezorgd dat deze verplichting werd nageleefd.
  
De wet van 31 mei 2017 heeft ertoe geleid dat verzekeringsondernemingen hun beleid ten aanzien van architecten hebben gewijzigd en er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden om redenen die nooit duidelijk werden toegelicht. Als gevolg hiervan kwamen architecten in een situatie terecht waarbij ze nog moeilijk een verzekering konden afsluiten.
 
In de wet is voorzien dat een architect bij wie door minstens drie maatschappijen een verzekeringsdekking wordt geweigerd, zich kan wenden tot het tariferingsbureau (Art. 10). Het tariferingsbureau heeft als taak de premie en de voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt.
 
Het tariferingsbureau is uitdrukkelijk voorzien in de wet van 31 mei 2017. Daarin werd ook bepaald dat het tariferingsbureau tegen 1 december 2017 moet zijn opgericht en dat het daartoe het voorwerp moet uitmaken van een kb. Dat werd echter nooit uitgevaardigd met als gevolg dat het tariferingsbureau nooit werd opgericht.
 
Het ontbreken van het kb verhindert heel wat architecten om hun beroep uit te oefenen, aangezien zij geen verzekering kunnen afsluiten en ook niet over de mogelijkheid beschikken hun situatie voor te leggen aan het tariferingsbureau. Voor architecten brengt dit financiële onzekerheid mee.
 
Ondanks de goede contacten die er met de minister zijn geweest, is er nog steeds geen kb. De Orde van Architecten heeft daarom een advocaat de opdracht gegeven een ingebrekestelling te sturen naar minister Denis Ducarme. Ze vraagt een snelle inwerkingtreding van het kb en een snelle oprichting van het tariferingsbureau. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerper gezocht voor reeks luifelconstructies

Ontwerper gezocht voor reeks luifelconstructies

Zorgproject in Kortrijk wint New European Bauhaus Prize

Zorgproject in Kortrijk wint New European Bauhaus Prize

Meer artikels