Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Geen paniekbeleid op basis van onrealistische doemscenario’s”

Gerelateerde onderwerpen :

,
“Geen paniekbeleid op basis van onrealistische doemscenario’s”

VCB wil juiste cijfers bij uitwerking Vlaams klimaatbeleid

Zowel bij de discussies in de Vlaamse regering als bij de recent goedgekeurde resolutie van het Vlaamse parlement over het te voeren klimaatbeleid leeft de gedachte dat het ruimtebeslag versneld moet afnemen. In een brief aan politici, ambtenaren en wetenschappers (zie hier) dringt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) erop aan om bij de uitwerking van het ruimtelijke beleid en het klimaatbeleid uit te gaan van de feiten op het terrein en zich niet te baseren op onrealistische doemscenario’s die meer dan 50% ruimtebeslag voorspellen.

Op basis van de gewestplannen is zowat 16,5% van de Vlaamse oppervlakte bestemd voor wonen. Daarbinnen moet de overheid de oplossing vinden. De Vlaamse bouwbedrijven zijn daar trouwens al volop mee bezig. De jongste jaren is dan ook een duidelijke tendens naar minder bodemgebruik merkbaar, zoals blijkt uit de grafiek.

Volgens de VCB volstaat het op die tendens voort te gaan om tegen 2050 op bijna nul bijkomend bodemgebruik uit te komen. Ook dan zal de juridische voorraad van 16,5% bestemd voor wonen nog niet volledig uitgeput zijn. Die restoppervlakte is wel nog nodig voor de gezinnen die er in de tweede helft van deze eeuw zullen bijkomen.

Grotere verdichting

Het gebied bestemd voor wonen beperken tot de juridische voorraad van 16,5%, volstaat volgens de VCB om een verdere verspreiding van de bebouwde woonoppervlakte tegen te gaan. Het ruimtelijke beleid is in belangrijke mate een lokale aangelegenheid geworden. Onder druk van de markt zullen gemeentebesturen voor de bestaande bestemde woonoppervlakte wel een grotere verdichting moeten toestaan.

De voorraad versneld doen inkrimpen zal integendeel de betaalbaarheid van het wonen nog meer onder druk zetten. Dat dreigt precies te gebeuren als de oppervlakte die voor wonen is bestemd voort wordt beperkt.

Nieuwbouwwoningen leiden tot energiezuinige oplossingen omwille van het lage E-peil waaraan ze moeten voldoen. Tegen 2021 zullen ze evolueren naar bijna-energieneutraal. In het kader van het Vlaamse klimaatbeleid raadt de VCB dus stellig af om nieuwbouw af te remmen. Dat nieuwbouw nog veel energiezuiniger wordt, staat vast; maar dat het bestaande woningpatrimonium de komende jaren fors energiezuiniger wordt, is integendeel nog geenszins gegarandeerd. Het aantal grondige woningrenovaties blijft nog veel te laag.

De VCB heeft haar brief over deze problematiek intussen verstuurd naar leden van de Vlaamse regering, naar administraties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening, naar onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen en naar Vlaamse volksvertegenwoordigers. Via de lokale confederaties zal dit schrijven voort worden verspreid naar provincie- en gemeentebesturen.


Lees hier de open brief.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels