Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

De Watergroep krijgt geen omgevingsvergunning om de komende twintig jaar grondwater op te pompen in het Limburgse Rukkelingen, een deelgemeente van Heers. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat enkel akkoord met een strikte proefvergunning voor twee jaar, waarbij ook een lager op te pompen volume wordt toegelaten dan aangevraagd. De vraag om een extra pompput te mogen installeren, dichter bij de woningen, wordt eveneens door Demir geweigerd. 

In de omgeving vertonen verschillende woningen scheuren en er loopt een juridische procedure van inwoners tegen De Watergroep over het oorzakelijke verband tussen de grondwaterwinning en de schade. Demir beperkt de grondwaterwinning, die momenteel vergund is tot 1.460.000 m³ per jaar naar 850.000 m³ per jaar en legt bijkomende voorwaarden op. 
 
De Watergroep heeft in Rukkelingen een grondwaterwinning met drie putten tussen 18 en 54 m diep in de Krijtlaag en een waterproductiecentrum. De huidige winning is vergund voor 1.460.000 m³/jaar en loopt af op 24 oktober. Er wordt zacht (met relatief weinig kalk) drinkwater geproduceerd voor 14.365 inwoners. 
 
De Watergroep vroeg een omgevingsvergunning aan om de komende twintig jaar de grondwaterwinning voort te kunnen zetten. Een vijftigtal huizen kampt echter met scheuren, volgens de inwoners te wijten aan de winning van De Watergroep. Een burgerlijke rechtsprocedure tegen De Watergroep is lopende.
 
Minister Demir besliste nu om geen langetermijnbeslissing te nemen voor deze aanvraag en levert een strikte proefvergunning af voor een periode van slechts twee jaar. Op advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en Natuur en Bos is het maximale op te pompen debiet beperkt tot 850.000 m³ per jaar, wat volgens experten geen verdere achteruitgang zou veroorzaken.
 
Demir legt bovendien ook op dat De Watergroep haar peilputtennetwerk moet uitbreiden. Concreet moeten er minstens 25 peilfilters extra geplaatst worden om ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil niet wegzakt onder een kritisch niveau. Van zodra een waakpeil bereikt wordt, moet de winning bijgestuurd worden. In vijf woningen moet ook een meetsysteem worden opgesteld zodat de schade en de scheuren  gedurende de proefvergunning, gemonitord kunnen worden. 
 
De Watergroep moet de zettingseffecten van de winning ook verder in kaart brengen en monitoren. Slechts op deze wijze kan volgens Demir een afdoende zekerheid worden bekomen dat de voorgestelde maatregelen en voorwaarden effectief zijn en tot het voorgehouden resultaat zullen leiden. De Watergroep vroeg ook een vergunning aan voor een extra pompput, dichter bij de woningen. Die wordt door Demir geweigerd.
 
De winning grenst aan beschermd natuurgebied De Herk/Hornebos, op 2 km van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’. Ook de natuur lijdt onder een te grote grondwaterwinning. Conform het advies van Natuur en Bos beperkt de minister dan ook de mogelijke volumes.
Na afloop van de proefperiode wordt de situatie geëvalueerd. Ook tijdens de proefperiode kan indien mogelijk worden bijgestuurd. De minister heeft De Watergroep gevraagd om alternatieven uit te werken zodat de drinkwatervoorziening niet in het gedrang komt.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Het internationale vloerenbedrijf Interface, gespecialiseerd in CO2-neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, werd zopas onafhankelijk gecertificeerd als CO2-neutrale onderneming voor alle activiteiten, producten en de waardeketen[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer artikels