Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geen indexaanpassing lonen in 2016

Volgens de meest recente inflatievooruitzichten van het Planbureau zou de spilindex ook in 2016 niet overschreden worden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de overheidslonen niet met 2% worden verhoogd. De laatste indexaanpassing van de lonen dateert intussen al van januari 2013, na een overschrijding van de spilindex in november 2012.

Deze lange periode heeft een dubbele oorzaak. Ten eerste is er de blijvende lage inflatie. Volgens het Planbureau zou die dit jaar 0,5% en volgend jaar 1,4% bedragen. Vorig jaar lag de gemiddelde stijging van de prijzen van consumptiegoederen zelfs maar op 0,34%.

Ten tweede is er natuurlijk ook het effect van de door de federale overheid goedgekeurde indexsprong, waardoor één aanpassing van lonen en uitkeringen aan de index wordt overgeslagen. Zonder die indexsprong, was de spilindex in juni 2015 overschreden, met 2% verhoging van de uitkeringen in juli en van de lonen in augustus tot gevolg.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code