Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geen impact op mobiliteit en files

Comeos, de federatie voor handel en diensten, klaagt aan dat het systeem dat voor de kilometerheffing wordt gebruikt technisch niet op punt staat, dat het duur is en dat de invoering ervan bovendien geen impact heeft op de mobiliteit. Comeos vraagt een slimme kilometerheffing, afhankelijk van de locatie en het tijdstip van de verplaatsing. De heffing zal onvermijdelijk ook een impact hebben op de winkelprijzen, waardoor de consument aan de kassa meer zal moeten betalen.

Volgens Comeos is uit tests gebleken dat het registratiesysteem van de verplaatsingen niet op punt staat: als een vrachtwagen bijvoorbeeld op een parallelweg naast een autosnelweg rijdt, wordt dit geregistreerd als een verplaatsing op de autosnelweg. 'De transporteur zal dan onterecht een kilometerheffing moeten betalen', zegt Dominique Michel, ceo van Comeos.

'Alle schakels in de keten zullen de kilometerheffing gedeeltelijk of volledig doorrekenen aan de volgende schakel. Je krijgt een sneeuwbaleffect, waarbij de laatste schakel (de handel) beïnvloed wordt door de hele keten. Daar komen de kosten van de kilometerheffing voor ons eigen transport, van de depots naar de supermarkten, bovenop', aldus Michel.

'Wij zijn niet tegen de kilometerheffing, maar die moet wel een impact hebben op de mobiliteit. Dat is met de huidige regelgeving niet het geval. Dit is een puur financiële operatie, zonder positief effect op onze mobiliteit. Wij vragen tegen 1 april 2017 een slimme kilometerheffing, die varieert naargelang het tijdstip en de locatie van de verplaatsing. Zo zouden vrachtwagenchauffeurs kunnen genieten van een gunstig tarief als ze buiten de spitsuren rijden, zodat de filedruk afneemt. Met een slimme kilometerheffing zou alleen al de voedingshandel 800 vrachtwagens uit de spits kunnen houden', besluit de ceo van Comeos.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata