Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Geen eiland, maar een interactieve plek'

Gerelateerde onderwerpen :

Zowel directeur Peter Bernaers, minister Jo Vandeurzen als architecte Elke Martens namen het woord bij de inhuldiging van deze nieuwe vleugel.

'We hebben ervoor gekozen om geen vast bureau meer te hebben. Voortaan kan de administratie haar taken uitvoeren op flexibele werkplekken, waar ook ik mijn intrek zal nemen. De namen van lokalen en afdelingen zijn gewijd aan wetenschappers, invloedrijke vrouwen en parken met een historische betekenis voor de stad Leuven. Binnenkort nemen we ook afscheid van de oude vleugel, die wordt gesloopt', meldt Peter Bernaers, directeur van wzc Edouard Remy.

Levensverwachting

Minister Vandeurzen stelt vast dat de levensverwachting in Vlaanderen elk jaar met drie maanden stijgt. 'Je ziet drie, vier grote bewegingen. Vooreerst is het seniorenbeleid geen beleid van kommer en kwel. Senioren vormen een generatie die er graag bijhoort en die inspraak wil. In onze wereld moet ook plaats zijn voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking. De zorg die we daarvoor geven, moet een zorg zijn in de samenleving. Vlaanderen is al jarenlang bezig met de overschakeling van een rustoord- naar een wzc-concept en dit wzc illustreert dat. Dit rustoord moet evolueren van een eiland in de samenleving naar een locatie die communiceert met de samenleving. Wzc's maken integraal deel uit van een lokaal ouderenzorgbeleid en moeten buurtgericht zijn', oppert hij.

De Vlaamse wzc's staan volgens Vandeurzen voor grote uitdagingen. 'We moeten steeds meer woongelegenheden in wzc's centraliseren. Tussen 2009 en vandaag is het aantal wzc's met 12% gestegen. Intussen hebben we zowat 74.000 woongelegenheden in wzc's en dat aantal moet nog toenemen. We beschikken over 60 miljoen ' extra om dat aanbod te verzekeren. Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen verantwoordelijk geworden voor de zorgondersteuning. Hierbij moeten kwaliteit en toegankelijkheid bewaakt worden. De Vlaamse overheid moet zich daarbij steeds meer op het standpunt van de bewoners stellen. Vlaanderen is bezig om die vraag te beantwoorden. We willen het ook vragen aan de bewoners zelf. Zo bevraagt Vlaanderen meer dan 760 bewoners in een wetenschappelijk verantwoorde enquête over hoe ze de dienstverlening en de zorg ervaren: is het eten lekker, is er voldoende privacy, '' Daar hebben we drie jaar voor genomen', deelt de minister mee.

Hij noemt dit Leuvense wzc een perfecte illustratie van hoe een lokale overheid inspeelt op deze nieuwe inzichten. 'Dit mag geen eiland zijn, maar moet een open en erg interactieve plek worden', beklemtoont hij.

Borstbeeld

Herwig Beckers, pas elf dagen OCMW-voorzitter op de dag van de opening, prijst de grote verdienste van zijn voorganger Erik Vanderheiden bij dit project. 'Edouard Remy gaf zijn naam aan dit rusthuis en zijn borstbeeld staat in deze vleugel. Op het gelijkvloers is de administratie voor Ouderenzorg en Thuiszorg ondergebracht', signaleert hij.

Elke Martens van het Bureau voor Architectuur en Planning licht toe dat de publieke ruimtes zich op straatniveau bevinden. 'Een verpleegpost wordt geflankeerd door twee leefruimtes. Vanuit die centrale kern leidt een centrale gang naar telkens 15 kamers. Er is ook plaats voor een bibliotheek, een kapsalon en verpleegposten', verklaart ze.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

In de West-Vlaamse gemeente Dentergem gaf burgemeester Koenraad Degroote het officiële startsein voor de ontwikkeling van een nieuwe woon- en kmo-zone met bijhorende verbindingsweg. Het gaat om de herbestemming van de voormalige brouwerij[…]

06/07/2022 |
Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Meer artikels