Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

aerial panorama over Oude Landen nature park in Ekeren, with village and harbor in the distance. Travel and tourism

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte van 4 hectare, onbebouwd blijft. Het zal verder ontwikkeld worden als een natuurlijk, zacht-recreatief groengebied.

Het perceel maakt in het stedelijke groenplan deel uit van het landschap ‘Laagland’. Het gebied was ooit sterk bebost, maar transformeerde geleidelijk naar landbouwgebied met enkele hoeves. Vanaf de negentiende eeuw verboste het opnieuw, waardoor er vandaag waardevolle oude bosfragmenten voorkomen. De site ligt in de nabijheid van verschillende beken en grachten en heeft daarom ook een belangrijke functie als overstroombaar gebied. 
 
“Door deze aankoop kunnen we de site vrijwaren van bebouwing, zo blijft ook de waterbufferende functie behouden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groene verbinding tussen Hoekakker en het Fort van Merksem te realiseren. Dit ooit bosrijke onderdeel van het Laarhof gaan we terug in ere herstellen. Tegen eind 2023 zal alvast één hectare van het gebied opnieuw bebost worden”, verklaart schepen van Wonen en Groen Els van Doesburg. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. […]

01/12/2022 |
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Meer artikels