Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Aardgasaansluitingen worden vanaf 2025 niet meer toegestaan in een nieuwbouw. Dat staat in een decreet dat zopas werd goedgekeurd door de commissie Energie. Bouwunie reageert positief, maar vreest voor leveringsproblemen.

Oorspronkelijk zou het verbod op een aardgasaansluiting pas gelden vanaf 2026, maar door de oorlog in Oekraïne is de discussie rond de aanvoer en het kopen van Russisch gas opnieuw aangewakkerd. De overheid wil daarom sneller afstappen van fossiele brandstoffen. Het was eerst ook de bedoeling om in een overgangsperiode de hybride warmtepomp (op elektriciteit en gas) te verplichten vanaf 2023. Die verplichting wordt geschrapt.

Bouwunie reageert in afwachting van de details van het voorstel van decreet positief op het verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen vanaf 2025, in plaats van vanaf 2026 zoals eerst voorzien. “Na het verbod op stookolieketels, is het verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwbouw een logische keuze op weg naar een volledige defossilisering”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens Bouwunie.

Hij vreest wel voor voor leveringsproblemen. We mogen niet vergeten dat vandaag in veel minder dan de helft van de nieuwbouwwoningen een warmtepomp is geïnstalleerd. Ook onze buurlanden voeren gelijkaardige maatregelen in, waardoor de vraag naar warmtepompen explodeert. Dit alles zal zorgen voor een negatieve impact op de leveringstermijnen. Het zal dus niet gemakkelijk zijn om de omslag te maken”, aldus Waeytens.

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) benadrukt dat het vervroegen van de maatregel in de lijn ligt van de fossielvrije nieuwbouw die vandaag al wordt gerealiseerd, maar wijst ook op het belang om deze verstrenging samen met de bouwsector goed voor te bereiden. Uit een recente enquête bij bouwprofessionals blijkt dat zij steeds vaker lucht-water warmtepompen installeren in nieuwbouwwoningen. Die nemen duidelijk het voortouw op het vlak van elektrificatie. Met onder meer pv-panelen, warmtepompen en laadinfrastructuur is dat nodig om ons gebouwenpark voor te bereiden op de klimaatuitdagingen”, zegt Marc Dillen, directeur- generaal van de VCB.

“Net zoals bij voorgaande verstrengingen van de energievereisten, vraagt de VCB om ook nauw betrokken te zijn bij deze vroegere uitfasering van fossiele brandstoffen bij nieuwbouw. Niettegenstaande al heel wat nieuwbouwprojecten het voortouw nemen, gaat het om een ingrijpende shift die een gedegen voorbereiding vergt om onder meer doorgedreven elektrificatie mogelijk te maken en de bijkomende productie- en distributiecapaciteit tijdig en optimaal te voorzien”, aldus Dillen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels