Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gebruik van groenafval voor energieopwekking

Gerelateerde onderwerpen :

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) reageert op een opmerking bij het artikel over de firma Van Raemdonck bvba in Bouwkroniek van 17 juli 2015 (blz. 32-33), waarin staat dat deze firma groenafval behandelt voor het opwekken van energie door verbranding. In dat verband wijst de OVAM op artikel 4.5.2 van het Vlarema: 'Voor de volgende afvalstoffen is de verwerkingshandeling 'R1 - hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking' en 'D10 - verbranding op het land' verboden, evenals de afvoer met het oog op het toepassen van de verwerkingshandelingen 'R1 - hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking' en 'D10 - verbranding op het land' verboden:

1° afvalstoffen die door hun aard, hoeveelheid of hun homogeniteit overeenkomstig de beste beschikbare technieken in aanmerking komen voor hergebruik of voor recyclage. Het verbod geldt evenwel niet voor handeling R1 met de volgende afvalstoffen, als de calorische waarde ervan groter is dan 11.500 kJ/kg:

a/ plantaardig afval van land- en bosbouw;

b/ plantaardig afval van de voedingsmiddelenindustrie;

c/ vezelachtig plantaardig afval, afkomstig van het sorteren, ziften en wassen bij de rauwe pulp en de papierproductie;

d/ houtafval;

e/ kurkafval;

''

Groenafval wordt in het Vlarema (art. 1.2.1. §2, 33°) gedefinieerd als het composteerbare organische afval dat o.m. vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken, oevers van waterlopen en wegbermen en natuurgebieden.

Groenafval valt onder het verbrandingsverbod omdat het in aanmerking komt voor recyclage. Het valt ook niet onder de uitzonderingen op basis van de calorische waarde aangezien groenafval niet beschouwd wordt als houtafval.

De verbranding van deze fracties is dus in strijd met artikel 4.5.2. van het Vlarema.

Overeenkomstig de bepalingen onder punt 6,2,1, van het actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen moet groenafval worden afgevoerd naar een vergunde groencompostering. Snoeihout kan als mulching worden ingezet op voorwaarde dat het voldoet aan de eisen van de geldende rondzendbrief.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels