Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Geactualiseerd bestek verwarmings-systemen

Gerelateerde onderwerpen :

Geactualiseerd bestek verwarmings-systemen

© Shutterstock

In samenwerking met Cedicol stelde Informazout een volledig geactualiseerd naslagwerk op voor een efficiënt verwarmingssysteem met stookolie. Met dit modelbestek wil Informazout architecten en studiebureaus helpen bij het opstellen van ontwerpen en bestekken. Het is een volledig bijgewerkte bron van informatie over alle aspecten van verwarmingssystemen met stookolie (normen, installatie, stockage, …).

De expertise van Cedicol, het technisch kennis- en informatiecentrum voor vloeibare brandstoffen, speelde een ondersteunende rol bij het opstellen van het bestek. Zo gaat bijzondere aandacht naar de vakvoorschriften voor een efficiënt verwarmingssysteem met stookolie. De technische vereisten van het systeem, de dimensionering, functionering en hydraulische koppeling worden gedefinieerd en geïllustreerd met gedetailleerde schema’s.

De begrippen ‘schoorsteen’ en ‘rookgasafvoer’ worden verduidelijkt, en ‘open’ en ‘gesloten’ toestellen worden in detail omschreven. Ook de koppeling met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en warmtepompen, reeds uitgewerkt in de vorige editie, is opgenomen. In deze versie wordt extra gewezen op het belang van de RESCert-erkenning van de installateur in de drie gewesten.

“Deze uitgave verduidelijkt dat de verwarmingsketel en de brander één geheel vormen dat CE-gekeurd moet zijn. Zij moeten een energie-efficiëntielabel dragen met vermelding van het seizoensrendement (t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde Hs) volgens de EU- Verordeningen 811/2013 en 812/2013. Deze Europese labels vervangen sinds september 2015 de labels Belgische Optimaz (lage temperatuur) en Optimaz-elite (condensatie) voor stookolieketels. Dankzij deze leidraad krijgen zowel de voorschrijver als de consument de garantie van een zuinig werkende, betrouwbare en milieubewuste warmtebron. Zo is er ook een aanpassing van de verwijzing naar de klassieke stookolieverwarming, namelijk een maximum zwavelgehalte van 50 ppm (i.p.v. 1.000 ppm) sinds 1 januari 2016”, verklaart Willem Voets, algemeen directeur van Informazout.

De publicatie is gratis te downloaden op www.cedicol.be/nl/publicaties.

 

 

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels