Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fusieplannen voor 36 huisvestingsmaatschappijen

In haar beleidsnota Wonen 2014-2019 stelt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans dat ze streeft naar professioneel werkende sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's) die financieel leefbaar zijn en blijven. Hiervoor is volgens de minister een minimale schaalgrootte nodig. Doelstelling zou zijn te streven naar shm's die tegen 2019 minstens 1.000 huurwoningen in beheer hebben in hun werkingsgebied. Hierbij rekent de minister in de eerste plaats op de dynamiek van de sector door vrijwillige fusies. Tegen april van volgend jaar wil minister Homans de shm's een fusiedraaiboek voorleggen.

'In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag stelde de minister dat eind 2013 36 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen minder dan 1.000 sociale huurwoningen in beheer hebben. Het gaat om negen maatschappijen in Antwerpen, één in Limburg, tien in Oost-Vlaanderen, zes in Vlaams-Brabant en tien in West-Vlaanderen. Dit betekent dat 36 sociale huisvestingsmaatschappijen in de toekomst zullen moeten fusioneren om aan de nieuwe voorwaarde van minimale schaalgrootte te voldoen tegen 2019', weet volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman.

Draaiboek

'Een fusie is een complexe operatie, die ' volgens de specifieke situatie van de vennootschappen'- volgens verschillende scenario's kan verlopen. Maatwerk is primordiaal voor het welslagen van een fusie. Om tot een draaiboek voor fusies te komen, werd op 23 februari 2015 een bestek gelanceerd. De indieningstermijn is 31 maart 2015. De opdracht is om een stappenplan uit te tekenen waarin scenario's voor een fusietraject aan bod komen. Bij dit stappenplan hoort de opstelling van een checklist. Een stappenplan maakt het voor de raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij mogelijk om het meest aangewezen spoor te volgen. Er bestaan immers grote verschillen tussen de maatschappijen inzake de aard van de activiteit, het patrimonium, de grondreserves, de financiële leefbaarheid, de leninglast, het aandeelhouderschap, de actieterreinen, het aantal diensten die extern worden uitbesteed, het aantal personeelsleden, '. De chronologie van een fusie wordt dus in beeld gebracht: voorbereidende stappen; de fusieoperatie zelf; de opvolging van de fusie (wat nodig is voor een goede juridische implementatie van de fusie). Dit fusiedraaiboek moet beschikbaar zijn vanaf 1 april 2016', stelt minister Homans.

Overleg

'Er is hierover al overleg geweest met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De sector heeft suggesties aangereikt voor de formulering van de opdracht voor de studie. Ook bij de redactie van het fusiedraaiboek zelf zal de sector worden betrokken. Vanzelfsprekend zullen zij ook in de toekomst betrokken blijven bij de fusiebeweging', belooft de Vlaamse minister van Wonen.

Minister Homans houdt nog een stok achter de deur. Artikel 48 van de Vlaamse Wooncode voorziet de mogelijkheid om een fusie op te leggen als maatschappijen dat niet vrijwillig doen. Ook de intrekking van de erkenning behoort tot de mogelijkheden. Artikel 49 van de Vlaamse Wooncode regelt een aantal gevolgen van deze maatregelen. De tweede deelopdracht van de pas gelanceerde studie is het exhaustieve onderzoek van de mogelijkheden voor de Vlaamse overheid om een fusie af te dwingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse